Том 29, № 1 (2016)

Зміст

Авіаційна хіммотологія

ПОЛІПШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕТАНОЛЬНИХ МОТОРНИХ ПАЛИВ МІКРОДОЗАМИ КАРБОНОВИХ СФЕРОЇДАЛЬНИХ НАНОКЛАСТЕРІВ PDF
О. О. Гайдай, В. С. Пилявський, Є. В. Полункін 3-8
STRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF THE SURFACES RECOVERED BY ELECTROSPARKING COATINGS. RESULTS OF MICROSTRUCTURAL AND X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS PDF
А. А. Tamargazin, Y. V. Brusilo, Е. P. Puhachevska Puhachevska 9-15

Системи управління

СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ДЛЯ ЗАДАЧ АЕРОНАВІГАЦІЇ PDF
А. М. Касім, М. М. Касім, С. О. Ясенев 16-22

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

МЕТОД КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ФРАГМЕНТІВ АЕРОФОТОЗНІМКІВ У СПЕКТРАЛЬНО – ЧАСТОТНОМУ ПРОСТОРІ PDF
В.В. Бараннік, О. П. Мусієнко, К. С. Ялівець 23-30
ВПЛИВ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ІСТИННИХ ОПЕРАЦІЙ НА ЗМІСТ РЕЧЕНЬ ПРИРОДНОЇ МОВИ PDF
А. І. Вавіленкова 31-35
УЗАГАЛЬНЕНІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ТА КЛАСИ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИХ ЗГОРТОК PDF
В. П. Денисюк 36-41
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ В ЗАВДАННЯХ МОНІТОРИНГУ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ І КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ РОСЛИННОСТІ PDF
В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, О. І. Шишенко 42-47
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ГЕОБАЗОЮ ДАНИХ ДЛЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «ГЕОПОШУК» PDF
В. І. Зацерковний, В. В. Халімендік 48-52
ІНФОРМАЦІЙНО-МАТЕМАТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ВЕРИФІКАЦІЇ ПЕРВИННОГО І ВТОРИННОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ PDF
Г. І. Ільницький 53-57
СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ З ПОВТОРЕННЯМ І СКІНЧЕННОЮ КІЛЬКІСТЮ ДЖЕРЕЛ НАВАНТАЖЕННЯ PDF
О. В. Коба 58-62

Інформаційна безпека

МЕТОД СУМІЩЕННЯ КОДОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦІ З ВИМОГОЮ МЕТОДУ БЛОКОВОГО СИМЕТРИЧНОГО ШИФРУВАННЯ ДЛЯ ЗАКРИТТЯ ПОТОКОВИХ ВІДЕОДАНИХ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВНУТРІКАДРОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ PDF
В.В. Бараннік, Д. І. Комолов 63-69
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ДЕРЕВА ІДЕНТИФІКАТОРІВ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ PDF
С. С. Бучик 70-77
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В НЕРЕЛЯЦІЙНІЙ БАЗІ ДАНИХ MONGODB PDF
О. О. Мелешко, М. А. Шмир 78-81
ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДУ ЩОДО СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КІБЕРЗАХИСТУ ВІДЕОІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
В. В. Бараннік, С. А. Підлісний 82-86
ДЕРЖАВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ У ГАЛУЗІ АВІАЦІЙНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ PDF
О. К. Юдін, В. Ю Іваннікова, С. Ю. Гирич 87-90

Транспортні системи

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ PDF
Т. В. Козлова, В. С. Вольвах, М. В. Собчук 91-95
ІНТЕГРАТИВНА ОЦІНКА СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ДО НЕБЕЗПЕКИ ПОРУШЕННЯ НОРМ ЕШЕЛОНУВАННЯ PDF
О. М. Рева, С. П. Борсук, Б. М. Мірзоєв 96-101
ПОЛІПШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОВИХ ДВИГУНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ НА ПАЛИВО PDF
Ю. М. Терещенко, В. І. Морозов, І. В. Морозова 102-106

Природничі науки

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАМІНИ ЕТИЛОВОЇ РІДИНИ АЛІФАТИЧНИМИ СПИРТАМИ В СКЛАДІ АВІАЦІЙНИХ БЕНЗИНІВ: ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЧНУ ЧИСТОТУ PDF
С. В. Бойченко, О. Г. Личманенко, М. А. Посипайко 107-115
ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ І АЛЬТЕРНАТИВНИХ АВІАЦІЙНИХ ПАЛИВ: ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК PDF
С. В. Бойченко, В. О. Хрутьба, А. В. Яковлєва, А. К. Антропченко 166-122
СИРОВИННИЙ ПОТЕНЦІАЛ РИЖІЮ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОМПОНЕНТІВ МОДИФІКУВАННЯ СКЛАДУ АВІАЦІЙНОГО ПАЛИВА PDF
С. В. Бойченко, А. В. Яковлева, А. В. Бондарук 123-127


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ