SOCIETY MANAGEMENT AS A TOPOLOGICAL DIVERSITY

Автор(и)

  • Yu. Kharchenko Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16309

Ключові слова:

society, ontological diversity, topological diversity, construction of society, management of society

Анотація

Показано, що соціум як онтологічне багатоманіття фіксує в своєму просторі гранично широкий спектр параметричних
можливостей. Соціум конструюється за допомогою застосування параметричного моделювання з використанням параметрів
елементів ідеальної моделі та співвідношень між ними. Вступ. Соціум розуміється як певний гранично повний «гіперпростір», в
якому взаємодіють і постійно змінюються соціальні системи; а також як множина з додатковими структурами певного типу.
Метою дослідження є концептуалізація соціуму як топологічного багатоманіття і мінливої складності в термінах філософської
онтології, соціальної філософії та топології. Завданням дослідження. є аналіз механізмів управління соціумом як топологічним
багатоманіттям. Методологія дослідження. Топологія як методологічний принцип використовується при порівнянні
онтологічного баготоманіття з топологічним багатоманіттям, а також при описі соціуму як складності, в якій перетинаються
онтологічні простори культури, цивілізації, політики, економіки, мистецтва, релігії, історії, науки, техніки, комунікації, духовності,
віртуума, де кожна сфера є підмножиною в онтологічному просторовому багатоманітті. Підтверджено, що управління соціумом
як онтологічним багатоманіттям передбачає: побудову ідеальної моделі досліджуваного соціального простору; порівняння
параметрів ідеальної та реальної моделей; формування висновків і рекомендацій щодо корекції управлінських механізмів, що
впливають на соціальний простір, соціальний об'єкт, стосунків між суб'єктами; побудову прогнозу щодо подальшого
функціонування соціального простору. Обговорення Обґрунтовано, що соціум як складне багатоманіття є чимось набагато
більшим, ніж будь-яке топологічне різноманіття. Управління цією онтологічною складністю як єдиним цілим є проблематичним
через нескінченну кількість змінних, які впливають на соціальні події. Висновки Соціальне управління охоплює матеріальну,
інтелектуальну, демографічну, культурну сфери. Частково через їхню крайню складність сюди залучаються біосфера,
ноосфера, інфосфера, віртуум-сфера, духовна сфера та інші сфери.

Посилання

Аникин Д. А. Топология социального пространства: от

географии к социальной философии / Д. А. Аникин //

Известия Саратовского университета. Серия: Философия.

Психология. Педагогика. – Т. 14, Выпуск 1. – 2014. С. 5-7.

https://cyberleninka.ru/article /n/topologiya-sotsialnogo-prostranstva -

ot-geografii-k-sotsialnoy-filosofii/viewer

Дротянко Л. Г. Інтенсифікація глобалізаційних процесів

в інформаційну еру / Л. Г. Дротянко // Вісник НАУ. Серія:

Філософія. Культурологія. – 1 (27). – 2018. С. 9-13.

https://doi.org/ 10.18372/2412-2157.27.13344

Жень Цзя. Життєвий цикл ідеї планетарної особистості

// Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. – 1 (27). –

С. 102-105. DOI: https://doi.org/10.18372/2412-2157.27.13300

Заякина Р., Ромм М. Сетевой подход: между

топологиями пространства и формы / Р. Заякина, М. Ромм //

Социологическое обозрение. – Т. 16. – 2017. – С. 163-175. doi:

17323/1728-192X-2017-2-163-179

Кравченко С. А. Становление сложного социума: за-

гуманистический поворот / С. А. Кравченко // Вестник

МГИМО-Университета. – 6(33). – 2013. – С. 220-224.

https://doi.org/10.24833/2071-8160-2013-6-33-220-224

Полубиченко Л. В. Топологическая парадигма гуманитар-

ного знания: миф или реальность? // Вестник Московского

университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная ком-

муникация. – 4. – 2017. – С. 102-117. eLIBRARY ID: 30792976

Kharchenko S. P. "Categorical imperative" of I. Kant as a

universal philosophical-legal paradigm / S. P. Kharchenko //

Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. – 29, 1. – 2019. –

С. 82-86. DOI: https://doi.org/10.18372/2412-2157.29.14054

Kharchenko J. Link of accidental and non-accidental in

multiverse of imaginary realities / J. Kharchenko // Вісник НАУ.

Серія: Філософія. Культурологія. – 29, 1. – 2019. – С. 26-30.

DOI: https://doi.org/10.18372/2412-2157.29.13888.

Downloads

Опубліковано

2022-06-02