Коло як елемент формоутворення

Автор(и)

  • Олена Ігорівна Сідорова Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
  • Андрій Юрійович Москальцов Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
  • Марія-Юлія Андріївна Сідорова Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.22.15397

Ключові слова:

формоутворення, коло, квадрат, протилежності, рівновага, дизайн, символіка, інтер’єри, енергія, психологічні особливості, індивідуальність, композиційні рішення, емоційна складова

Анотація

Людина і її житло взаємно впливають один на одного. Інтер’єри і приватні будинки розглядаються у статті, як своєрідні портрети своїх авторів і, в значній мірі, як портрет епохи. Тому метою даного дослідження є виявлення основних елементів формоутворення сучасних інтерєрів і приватних будинків і дослідження їх семантики. А оскільки основними елементами формоутворення сучасних інтер’єрів і приватних будинків виявились коло і його сателіти — надалі предметом дослідження стали композиційні, семантичні та енергетичні особливості кола і його сателітів.Виявлена тенденція використання форми кола у об’ємній архітектурі сучасних приватних будинків і інтер’єрах пов’язана з глобальними тенденціями у суспільстві. Розуміння причинно-наслідкових зв’язків елементів формоутворення сучасних інтер’єрів і приватних будинків із суспільними явищами і настроями дозволить прогнозувати актуальні задачі найближчого часу і в суспільстві і в архітектурі, включаючи певні тенденції, які зявляться і вже зявляються в архітектурі епохи Водолія.На основі дослідження робіт сучасних дизайнерів та архітекторів виявлено основні елементи формоутворення в дизайні інтер’єрів, архітектурних споруд та рекреаційних територій, створених протягом останніх років. В ході дослідження встановлено що основним елементом формоутворення простору і об’ємів є коло та його сателіти в поєднанні з квадратами та прямокутниками. Причому коло та його похідні є головними героями композицій, а квадрати та прямокутники виконують роль фона та другорядних героїв. Досліджено розподіл і направлення енергій у круглих та криволінійних приміщеннях. Надані рекомендації щодо використання круглих приміщень. Розглянуто семантику кола, яке означає нескінченність, дух, довершеність і вічність. Коло та квадрат або прямокутник представлені як протилежності, символи духовного та матеріального, чоловічого та жіночого, світла та темряви. Протилежності мають бути врівноважені. Якщо рівновага порушується — відбувається зміна епох, зміна задач, зміна форм, зміна стилів. Домінування останнім часом в архітектурі і дизайні форми кола означає загострення духовних проблем, активізацію задач епохи Водолія: посилення колективного егрегору, прагнення до єдності, до гармонійних відносин із усіма людьми, з природою, із Всесвітом.

Біографії авторів

Олена Ігорівна Сідорова, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Старший викладач кафедри дизайну інтер’єру

Андрій Юрійович Москальцов, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Старший викладач кафедри дизайну інтер’єру

Посилання

Барташевич А.А., Дягилев Л.Е., Климин Р.М., Перелыгина Л.Г. Основы композиции и дизайна мебели. — Ростов н/Д: Феникс, 2004. — 192 с.

Норман Дональд. Емоційний дизайн. — «ArtHuss», 2019. — 192 с.

Макарова В.В. Дизайн помещений. Стили интерьера на примерах. — «БХВ-Петербург»: - 2012. – 124с.

Третяк Ю.В., Корпусова А., Клещова А. Основні закономірності формоутворення в органічному дизайні / Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. – К.: «Компрінт», 2016. Вип. 10. – С. 189–197.

Хендерсон Эмили, Борскис Анджелин. Стиль. Тысячи предметов и хитростей для оформления любого интерьера. «Манн, Иванов и Фербер», 2019. – 304с.

Шлеюк С.Г. Художественный образ и композиция в дизайне мебели периода ХVІІІ – начала ХХІ веков: дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.06. – М. , 2005. – 200

Гнатюк Л. Просторові виміри в українському сакральному мистецтві // Технічна естетика і дизайн. Міжвідомчий наук.-техн. збірник. К.: 2011. Вип. 9. — C. 66-72

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті