Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

Головний редактор

ГНАТЮК Лілія Романівна, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну інтер’єру, факультет архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна), ORCID ID:  0000-0001-5853-9429

 

 

АРХІТЕКТУРА та БУДІВНИЦТВО  

(191 Архітектура та містобудування, 192 Будівництво та цивільна інженерія)

АБИЗОВ Вадим Адільєвич, д.арх., професор, професор, Київський Національний університет технологій та дизайну (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0002-5494-8230

АБРАМЮК Інна Георгіївна, к.арх., в.о. доцента кафедри дизайну та архітектури, Луцький національний технічний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Луцьк, Україна), ORCID ID: 0000-0001-6802-0284

АГЄЄВА Галина Миколаївна, к.т.н., с.н.с., доцент, кафедра комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0001-9376-8753

БАРАБАШ Марія Сергіївна, д.т.н., доцент, професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0003-2157-521X

БАРМАШИНА Людмила Миколаївна, к.арх., доцент, доцент кафедри архітектури та просторового планування, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0002-3699-8998

БАШТА Олена Трифонівна, к.т.н., доцент, професор кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0001-6440-2699

БЄЛЯТИНСЬКИЙ Андрій Олександрович, д.т.н., професор, North Minzu University, (Yinchuan, PRChina), ORCID ID: 0000-0002-2158-512X

БУРАВЧЕНКО Сергій Григорович, к.арх., професор кафедри архітектури, Фаультет архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0001-7862-0494

ДОРОШЕНКО Юрій Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри архітектури та просторового планування, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0001-6050-4401

ЖОВКВА Ольга Іванівна, д.арх., головний спеціаліст, Департамент містобудування та архітектури (КМДА) (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0002-0086-6774 

ІВАШКО Юлія Вадимівна, д.арх., професор, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0003-4525-9182

КАЩЕНКО Олександр Володимирович, д. т. н., професор, декан архітектурного факультету, Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0001-8570-264X

KOBYLARCZYK Justyna (КОБИЛАРЧИК Юстина), д.т.н., професор, кафедра дизайну житлового середовища, Краківська Політехніка ім. Тадеуша Костюшки (м. Краків, Польща), ORCID ID: 0000-0002-3358-3762

КРАЮШКІНА Катерина Вікторівна, к.т.н., завідувач сектору сучасних технологій дорожніх робіт, Науково-дослідний інститут ДП «ДерждорНДІ» (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0002-5942-5658

КРУПА Міхал, д. арх, доцент, Краківська Політехніка ім. Тадеуша Костюшки (м. Краків, Польща), ORCID ID: 0000-0002-5942-0598

КУЧКАРОВА Діларом Файзуллаєвна, д.т.н., професор, Ташкентський інститут іригації та меліорації (м. Ташкент, Узбекистан), ORCID ID: 0000-0003-1799-928X

ЛАПЕНКО Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0002-2029-0792

NEKROŠIUS Liutauras (НЕКРОШЮС Лютаурас), д.технол.н. заступник декана архітектурного факультету, завідувач кафедри основ та теорії архітектури, Вільнюський технічний університет ім. Гедімінаса (м. Вільнюс, Литва), ORCID ID: 0000-0002-4882-4397

ОЛІЙНИК Олена Павлівна, д.арх., доцент, професор кафедри архітектурного проєктування,  Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0002-6786-0633

PAPRZYCA Krystyna (ПАПШИЦА, Христина), PhD in technical sciences, професор, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (м. Краків, Польща), ORCID ID: 0000-0003-0112-1456

PSZCZOLKOWSKI Michal, Ph.D. of humanities in the field of art sciences, dr hab. nauk technicznych w zakresie architekturv, assistant professor, ASP, MINoS, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (м. Краків, Польща), ORCID ID: 0000-0002-2459-2130

СТЕПАНЧУК Олександр Васильович, д.т.н., доцент, доцент кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0002-2822-3471

ТОВБИЧ Валерій Васильович, д.арх., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі, Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0002-4794-4944

УС Вікторія Феліксівна, к.т.н. доцент кафедри нарисної геометрії, Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0001-7511-4449

ЧЕМАКІНА Октябрина Володимирівна, к.арх., доцент, зав. кафедри будівництва та архітектури, Київський Міжнародний Університет (м. Київ, Україна), ORCID  ID: 0000-0003-2934-2752

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Володимир Георгійович, завідувач кафедри теорії, історії  архітектури та синтезу мистецтв,  Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, д. арх., доцент (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0001-5901-4480

SCHNEIDER-SKALSKA Grażyna (ШНЕЙДЕР-СКАЛЬСЬКА Гражина), д.арх., професор, професор, зам.декана, зав. кафедри дизайну житлового середовища,  Краківська Політехніка ім. Тадеуша Костюшки, Інститут міського проектування, відділ архітектури (м. Краків, Польща)

ЯКОВЕНКО Ігор Анатолійович, д.т.н., доцент, доцент кафедри комп'ютерних технологій будівництва, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0003-4256-9855

 

КУЛЬТУРА та МИСТЕЦТВО

(022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)

 

БЕРЕГОВСЬКА Христина Олександрівна, канд. мист., Львівська національна академія мистецтв (м. Львів, Україна) ORCID ID:  0000-0002-8477-9522

ГРИГЛЕВСЬКІ ПІОТР, д.мист., професор, директор the Institute of Art History University of Lodz, (Лодзь, Польща) ORCID ID: 0000-0002-2712-2855

ДАНИЛЕНКО Віктор Якович, д. мист., професор, ректор, Харківська державна академія дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна), ORCID ID: 0000-0001-7016-1369 

ЗІНЕНКО Тетяна Миколаївна, канд. мист., завідувач кафедри образотворчого мистецтва Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (м. Полтава, Україна), ORCID ID: 0000-0002-0140-0802

КАРДАШ Олег Васильович, д.т.н., професор, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0003-4525-9182

КАРПОВ Віктор Васильович, д. іст. наук, декан, факультет архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна)

КІСІЛЬ Марина Володимирівна, канд. мист., доцент, Харківська державна академія дизайну і мистецтв (м. Харків, Україна), ORCID ID: 0000-0001-5566-4400

КОВАЛЬОВ Юрій Миколайович, д.т.н., професор, зав. кафедри промислового дизайну, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0001-7433-1310

КОЛЯДА Екатерина Михайловна, професор, Кафедра матеріалознавства та технології художніх виробів, Санкт-Петербурзький гірничий університет, д.мист., доцент (м. Санкт-Петербург, Росія), ORCID ID: 0000-0002-1467-9312

ЛОЛІНА Надія Анатоліївна, канд. мист., доцент, завідувач кафедри, кафедра дизайну середовища, Університет «КРОК» (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0002-0246-3426

МАРХАЙЧУК Наталія Віталіївна, канд. мист., доцент, завідувач кафедри, кафедра телебачення, Харківська державна академія культури Міністерства культури України (м. Харків, Україна), ORCID ID: 0000-0002-2321-9107

МАТВЄЄВА Юлія Геннадіївна, канд. мист., доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (м. Харків, Україна), ORCID ID: 0000-0002-7411-0574

ОЖТИНА Хасі Якуп, PhD, Professor, Dean of the Faculty of Fine Arts, Dokuz Eylul University (Izmir, Turkey),

ПЕТРУШЕВСЬКИЙ Андрій Олександрович, доцент, Державний університет інфраструктури і технологій, к.т.н. (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0002-4199-2179

ПУЧКОВ Андрій Олександрович, д. мист., професор, дійсний член Української академії архітектури, член президії Української академії архітектури, заслужений діяч мистецтв, професор кафедри теорії та історії мистецтва, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ, Україна),

РОЖАК-ЛИТВИНЕНКО Ксенія Богданівна, к.мист., доцент кафедри дизайну інтер’єру, факультет архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний університет, керівник науково-освітнього проекту «Арт-подорожі» (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0003-2098-6121

РОМАНЕНКОВА Юлія Вікторівна, д.мист., професор, професор, Київська муніципальна академія естрадного і циркового мистецтв (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0001-6741-7829 0000-0001-6741-7829

СВІРКО Володимир Олександрович, директор, Український науково-дослідний інститут дизайну та ергономіки Національного авіаційного університету, к.п.н. (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0002-6482-6827

STOJAK Grażyna (СТОЯК Гражина), доктор наук, доцент, Інститут археології та музеєлогії (Жешув, Польща) ORCID ID: 0000-0002-7503-7356 0000-0002-7503-7356

ТРИКОЛЕНКО Софія Тарасівна, канд. мист., доцент, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0003-2766-8345

САДОВО-ПАРКОВЕ МИСТЕЦТВО 

(206  Садово-паркове господарство)

 

ВЕБЕР-СВІРСЬКА Марта, д.н., Інститут ландшафтної архітектури Вроцлавський університет природокористування, (м. Вроцлав, Польща)

ГАТАЛЬСЬКА Надія Вікторівна, д.арх., доцент, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова Міністерства освіти і науки України (м. Харків, Україна) ORCID ID: 0000-0001-9538-2379 0000-0001-9538-2349

ЗАПЛАТИНСЬКИЙ Василь Миронович, кандидат сільськогосподарських наук доцент, професор, Технічний університет «Метінвест політехніка» (м. Київ, Україна)

КЛИМЕНКО Юрій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук старший науковий співробітник Завідувач відділу дендрології, Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України (м. Київ, Україна)

КОЛЄНКІНА Марина Сергіївна, к.с/г н (м. Харків, Україна)

КОСИК Оксана Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології рослин Київський національний університет імені Тараса Шевченка, (м. Київ, Україна), ORCID ID: 0000-0003-0873-3180

КУЧЕРЯВИЙ Володимир Панасович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології, Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ), м. Львів, Україна, Член Міжнародної федерації ландшафтних архітекторів (IFLA)

МАВКО Мар’яна Степанівна, к.с/г.н,  (м. Київ, Україна)

ОЛЕЙНЮК-ПУХНЯК Оксана Романівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології, Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ), (м. Львів, Україна)

ОЛІФЕРЧУК Вікторія Петрівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології, Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ), м. Львів, Україна

ТАРАН Наталія Юріївна, доктор біологічних наук, професор, старший науковий співробітник, завідувачка кафедри кафедри біології рослин Київський національний університет імені Тараса Шевченка, (Київ, Україна)

 

Технічний редактор

НОВІК Ганна Володимирівна, старший викладач кафедри дизайну інтер'єру,  Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна); ORCID ID: 0000-0003-4027-5079