Том 7, № 3-4 (2000)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

Дослідження процесу запуску одновального турбореактивного двигуна PDF
Н. С. Кулик, Б. М. Моисеев, В. В. Панин, В. В. Ратынский 1-5
Залишковий ресурс деталей авіаційних конструкцій при наявності малих тріщин PDF
С. Р. Игнатович, С. И. Йовенко, М. И. Андрющенко, Ф. Нинасивинча Сото 6-12
Вдосконалення керування системою технічного обслуговування авіаційної техніки PDF
О. А. Тамаргазін 13-18
Використання математичної моделі робочого процесу газотурбінних двигунів при розрахунку їхніх емісійних характеристик PDF
А. И. Запорожец, О. И. Чумак, А. С. Якушенко, В. Н. Охмакевич 19-24
Геометричне моделювання обводів перерізів каналових поверхонь повітрозабірників авіаційних двигунів, орієнтоване на машинні алгоритми PDF
М. О. Ходак, В. В. Ситниченко 25-29
Комплексний підхід до проблеми підвищення надійності бортової радіоапаратури PDF
В. В. Зубарєв 30-34
Композиційна склокераміка - перспективний матеріал в авіаційній техніці PDF
М. В. Дмитрієв, С. В. Лєнков 35-38
Моделювання гідроабразивного зношування матеріалів лабораторним методом PDF
В. В. Шевеля, В. И. Дворук, А. С. Посташ, А. В. Радченко 39-43
Імітаційна модель руйнування авіаційних волоконних полімерно-композиційних матеріалів PDF
В. М. Синеглазов, В. В. Клюс 44-48
Комплексний підхід до проблеми вдосконалення капілярного неруйнівного контролю елементів авіаційної техніки PDF
Г. М. Франчук, A. M. Овсянкін 49-52
Автоматизоване проектування несучого гвинта вертольота PDF
Ле Тхе Шон, Л. В. Пономаренко 53-58
Формалізація задачі синтезу і аналізу сервісних технологічних систем PDF
В. Г. Мелкумян 59-62
Новий підхід до розрахунку турбулентних пристінних течій PDF
В. Т. Мовчан, Л. А. Романюк 63-66

Аеропорти та їх інфраструктура

Метод оцінки характеристик втрат льотної придатності повітряного корабля PDF
С. А. Ищенко, А. Р. Давидов 67-72
Прогнозування динаміки технічного стану виробів авіаційної техніки в процесі експлуатації PDF
О. Н. Цуриков 73-79
Обчислювальне середовище оцінки характеристик надійності авіаційних агрегатів PDF
А. Ф. Приставка, И. В. Мозговая, A. B. Миначева 80-84
Аналіз вільних коливань елемента конструкції PDF
В. В. Буланов, А. Г. Дибир 85-88
Керування літальним апаратом, який отримав пошкодження PDF
В. Н. Казак 89-96
Оцінка протифлатерних властивостей рульових приводів різних кінематичних схем PDF
Г. Й. Зайончковський 97-102
Підхід до проблеми затримок і відмін рейсів повітряних суден цивільної авіації PDF
Альгабри Табит Махди Яхья 103-108
Методика зняття фрагментів поляр літака за даними бортового реєстратора в умовах підприємства цивільної авіації PDF
В. С. Белогузов, Д. К. Мещишен 109-113

Інформаційні технології

Побудова систем локації джерел дефектів, що розвиваються PDF
В. П. Бабак, С. Ф. Филоненко 114-118
Сплайнові базиси в задачах стиснення числових даних PDF
А. Я. Білецький, I. B. Шелевицький, B. M. Шутко, Є. В. Ткаченко 119-123
Тонкоплівкові електролюмінесцентні індикатори для бортових систем відображення інформації PDF
С. В. Ленков, В. В. Зубарев, В. В Жеревчук, А. Н. Перегудов, Р. А. Шевченко 124-127
Визначення навантаження обчислювального комплексу системи керування повітряним рухом PDF
I. А. Жуков, В. I. Дрововозов, Ю. П. Карпушин 128-132
Згладжування часових рядів, коли існують в'язі в вигляді нерівностей PDF
В. А. Касьянов, К. Шафран 133-138
Оцінка векторного параметра методом максимізування середнього значення степеневого полінома PDF
В. А. Игнатов, Ю. Г. Лега, С. М. Первунинский 139-142
Алгоритм оптимізації просторово-часової обробки шумового сигналу при некорельованій заваді в умовах складного руху антени авіаційних гідроакустичних станцій PDF
С. П. Волковецкий 143-146
Аналіз похибок НН-методу вимірювання відстані до джерела грозового розряду PDF
А. В. Кораблев, Ф. И. Яновский 147-154
Ідентифікація моделей складних технічних систем в умовах невизначеності на підставі методів нечіткої математики в нейромережному логічному базисі PDF
Ю. М. Мінаєв, О. Ю. Філімонова, Є. Е. Криксунов 155-162
Проблеми та методи моделювання систем кондиціонування повітря літаків цивільної авіації PDF
М. Ю. Федоров 163-168
Системна модель процесу функціонування логіко-динамічного комплексу авіоніки PDF
В. М. Воробьев, Н. П. Джиджора, А. М. Рутов, Ю. В. Доброгорская, М. В. Воробьева 169-176
Напівнатурне моделювання роботи перестроюваного газоелектричного підвісу ротора вільного гироскопа в умовах космічної лабораторії PDF
В. А. Агарев 177-182
Принципи побудови відомчої мережі електрозв'язку інтегрального обслуговування транспортно-дорожнього комплексу України PDF
Л. Я. Ільницький, О. Л. Петрашевський, М. І. Фузік 183-186
Структурний синтез електронних систем і оптимізація процесу керування PDF
Н. Н. Савчук 187-195

Хімічні технології, хімотологія

Проблеми хіммотології на порозі третього тисячоліття PDF
А. А. Литвинов, А. Ф. Аксенов, А. Н. Ластовец, С. В. Бойченко, А. Н. Кондауров, В. Ф. Новикова 196-201
Технологія часткової регенерації відпрацьованих масел PDF
Г. П. Карабиов, Л. П. Хлистун, Ю. О. Бейко, В. І. Вовк, В. М. Жуков, Т. В. Алатірьова 202-206
Визначення здатності до смолоутворення палив для реактивних двигунів та питання експлуатації повітряного судна PDF
Е. Я. Кузнецова 207-210
Шляхи утворення водно-паливних сумішей, їх властивості і накопичення відстійної води в паливних баках повітряних кораблів PDF
М. Д. Туз, Д. Кер’якос 211-215
Технологічні аспекти очищення та регенерації протиобліднювальних рідин в авіапідприємствах PDF
А. П. Шутько, В. Д. Павлыш 216-219
Аналітичне дослідження відносного руху частинок забруднення у гравітаційному очиснику PDF
B. I. Терьохін, B. C. Манзій, C. O. Пузік, B.C. Шевчук B.C. Шевчук Шевчук 220-223

Фізико-математичні науки

Досвід застосування програмних засобів для аналізу безпеки екстремальних об'єктів PDF
Ю. В. Верюжский 224-227
Правила проектування вантажних терміналів аеропортів України PDF
В. М. Першаков 228-231
Несиметричні режими вентильних перетворювачів систем електропостачання підприємств цивільної авіації PDF
Б. Е. Пьяных 232-239
Розрахунок ризиків відмов будівельних конструкцій відповідальних об'єктів PDF
В. Г. Ширшов 240-246
Методика діагностування кабельних мереж світлосигнальних систем аеродромів PDF
В. И. Нерет 247-250
Методика поетапної забудови приватної міської ділянки PDF
О. Ю. Запорожченко 251-254

Сучасні авіаційно-космічні технології

Принципи побудови ситуаційних моделей системи керування повітряним рухом PDF
А. Я. Білецький, Д. О. Корчунов, В. П. Харченко 255-260
Інформаційний контур розв’язання динамічних конфліктних ситуацій системи аеронавігаційного обслуговування польотів PDF
Л. М. Сугоняко, В. П. Харченко 261-267
Моделювання пересічення складних інформаційних сигналів в системах керування повітряним рухом PDF
Е. В. Коба 268-271
Загальний підхід до задач аналізу та синтезу параметрів радіолокаційних інформаційних полів PDF
А. В. Нестеров 272-276
Синтез регіональної системи навігаційного забезпечення України PDF
E. T. Скорик, К. Ф. Волох 277-281
Вплив фізичного зношування обладнання на функціонування систем PDF
В. С. Дем’янчук 282-285
Прогнозування показників функціонування аеропортів з урахуванням метеоумов PDF
Н. Ф. Халімон 286-291
Оптимізація просторових конфігурацій розміщення супутникових радіонавігаційних систем PDF
Л. C. Беляевский, А. П. Сушич, И. Ф. Шешин 292-295
Вплив експлуатаційних факторів на рівні авіаційного шуму на околицях аеропорту PDF
А. И. Запорожец, Г. Г. Голембиевский 296-301
Екологічні ряди авіаційних двигунів PDF
P. M. Пивторак, A. A. Пивторак 302-305
Ризик і надійність. Альтернатива категорій та проблеми їхньої формалізації PDF
М. Т. Корнійчук, О. І. Романов, І. К. Совтус, М. О. Шутко 306-309
Вплив електромагнітних полів грози на екіпаж літального апарата PDF
Э. Г. Азнакаев, А. С. Протоерейский 310-313
Автоматизація оцінки психофізіологічного стану авіаспеціалістів в оперативному режимі PDF
С. Н. Занько 314-317
Нечіткі виміри ступеня руйнування професійних навичок авіадиспетчерів при перервах у підготовці до дій в особливих випадках польоту PDF
А. М. Невиніцин 318-321
Експертне оцінювання процесів в ергатичних системах навчання PDF
В. П. Шибицкий 322-328
Ідентифікація та аналіз параметрів об'єкта управління в ергатичній системі навчання PDF
Н. Н. Шибицкая 329-333
Визначення оптимальної довжини штоків гідроциліндрів шестистепеневих динамічних стендів опорного типу у складі авіаційних тренажерів PDF
В. В. Кабанячий 334-338
Розробка і дослідження методів обгрунтування ефективності акустичних екранів для зниження впливу шуму в околиці аеропортів PDF
В. И. Токарев, В. Ф. Шило 339-344
Вплив зливних осадів на аеродинамічні характеристики літака PDF
П. С. Лазнюк, А. И. Жданов, П. М. Виноградский 345-351
Поліпшення експлуатаційних характеристик літальних апаратів з використанням вимірників кутового положення відносно потоку PDF
Ю. Л. Гринчишин, Н. М. Дронь 352-355


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ