Аналіз похибок НН-методу вимірювання відстані до джерела грозового розряду

А. В. Кораблев, Ф. И. Яновский

Анотація


З використанням математичного і статистичного моделювання здійснено аналіз похибки одного з методів (НН-метод) бортової грозотелеметрїї. Отримані кількісні оцінки похибки розглянутого методу, а також запропоновані способи підвищення його точності

Посилання


Патент № 4672305 США, МКИ G01N 31/02. Способ и устройство предупреждения о грозе / Е. W. Coleman (US)//US Patent. - 1987. - № 4672305. - 34 р.

Кононов И.И., Петренко И.А., Снегуров В.С. Радиотехнические методы местоопределения грозовых очагов. -Л.: Гидрометеоиздат,1986. -С. 13.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ