Комплексний підхід до проблеми вдосконалення капілярного неруйнівного контролю елементів авіаційної техніки

Г. М. Франчук, A. M. Овсянкін

Анотація


Подано теоретичне обгрунтування інтенсифікації процесів капілярної дефектоскопії на основі багатофазних і багатокомпонентних потоків. Розглянуто методи розрахунку параметрів розпилювальних пристроїв з використанням газодинамічних функцій

Посилання


Прохоренко П.П., Мигун Н.П. Введение в теорию капиллярного контроля /Под ред. А.С.Боровикова. - Минск: Наука и техника, 1988. - 207 с.

Франчук Г.М. Интенсификация процессов обслуживания и ремонта авиационной техники с применением многофазных многокомпонентных потоков: Дис—д-ра техн. наук. - К.: КНИГА, 1998.-32 с.

Черный Л.Т. Электризация металлических тел в аэрозольных потоках с твердой слабопроводящей дисперсной фазой //ДАН СССР. - 1980, - Т. 254. - № 3. - С. 567-570.

Франчук Г.М., Ушаков В.В., Савченко В.И. и др. Генераторы заряженного аэрозоляИ Известия АН СССР: Энергетика и транспорт. - 1982. - № 5. - С. 118-127.

Абрамович Г.М. Прикладная газовая динамика. -М.: Наука, 1969. - 824 с.

Саранчук В.И., Рекун В.В., Поздняков Г.А. Электрические поля в потоке аэрозолей. -К.: Наук, думка, 1981. - 112 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ