Новий підхід до розрахунку турбулентних пристінних течій

В. Т. Мовчан, Л. А. Романюк

Анотація


Наведено простий числовий метод розрахунку турбулентних пристінних течій. Основ;- методу складає алгебраїчна модель типу «кінетична енергія турбулентності», в якій замість додаткового наближеного диференціального рівняння використано власні наближено- аналітичні залежності. Виконане порівняння отриманих розрахунків та результатів інших авторів з експериментами підтвердило дієвість методу, його можливість достовірно прогнозувати розвиток турбулентної течії та можливий відрив

Посилання


Мовчан В.Т. Приближенно-аналитическое исследование турбулентного градиента пограничного слоя//Прикладная механика и техническая физика,- 1982. - № 3. - С.102-111.

Мовчан В.Т., Романюк Л.А. Моделювання турбулентних примежових шарів при від’ємних градієнтах тиску // Вісник КМУЦА. - 1988. - № 1. -С. 264-267.

Белов И.А. Модели турбулентности: Учеб, пособие. - Л.: ЛМИ, 1986. - 100 с.

Computation of turbulent boundary layer - Proceedings AFOSR - IFR - Stanford Conference - Vol.l.- Ed. Kline S.J.,Morkovin M.V., Sovran G., Cocrell D.I.; -1968. -Vol.2. -Ed. ColesD.E., Hirst E.A. - 1969. -P. 560.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ