Том 6, № 1-2 (2000)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

На шляху до міжнародної авіаційної інтеграції PDF
В. П. Бабак 1-7
Оптимізація конфігурації інформаційного поля аеронавігаційної системи PDF
В. П. Харченко 8-14
MITFIC - високі інформаційні технології PDF
А. Я. Белецкий, В. В. Зубарев, Т. Н. Нарытник, P. A. Шевченко 15-23
Проблеми підтримання льотної придатності парку повітряних суден PDF
В. А. Горячев 24-28
Система управління технічним станом авіаційних газотурбінних двигунів в експлуатації PDF
Н. С. Кулик, А. Г. Кучер, А. В. Тарасенко 29-37
Особливості моделювання перехідних процесів турбореактивних двоконтурних двигунів зі змішуванням потоків PDF
В. В. Панін, І. Ф. Кінащук, М. В. Купчик 38-42
Методика діагностування авіаційних двигунів за параметрами, що виміряються на перехідних режимах роботи PDF
С. А. Дмитриев, Е. В. Путятин, Д. Агарвал, Х. Низар 43-48
Формування індивідуальних математичних моделей робочого процесу газотурбінних двигунів PDF
П. В. Королев 49-51
Методика призначення періодичності контролю технічного стану виробів авіаційної техніки PDF
О. А. Тамаргазін 52-57
Пошкодження авіаційних конструкцій з композиційних матеріалів, які викликані механічними ударами PDF
П. И. Горобец, A. B. Хоменко, O. A. Шевченко 58-64
Моделювання абразивної трибоочистки металевих поверхонь PDF
B. B. Шевеля, В. И. Дворук, A. B. Радченко 65-70
Еластикогідродинамічне мастило точкових контактів в умовах масляного голодування при підвищених температурах PDF
Н. Ф. Дмитриченко, A. A. Миланенко, Р. Г. Мнацаканов, Е. П. Золотарева, Л. Ф. Карпенко 71-74

Інформаційні технології

Комп'ютерна система для диференційного термічного аналізу легкоплавких ; металів та сплавів PDF
В. П. Бабак, С. Ф. Филоненко, C. B. Прохоренко 75-78
П'ятиступенева підготовка пілота цивільної авіації в системі безперервної освіти PDF
A. E. Коростелев 79-83
Розпаралелювання задачі синтезу оптимальної структури комплексуючого обчислювача в курсовій системі літальних апаратів PDF
И. А. Жуков, С. Аль-Раббат 84-88
Адаптивна обробка геохімічних аналізів за допомогою сплайнової моделі PDF
А. Я. Білецький, І. В. Шелевицький, В. М. Шутко, Ю. В. Юрко 89-93
Рекурентне дискретне перетворення Фур'є в моніторингу протяжних сигналів PDF
В. А. Швець 94-98
Метод ідентифікації визначення різницевих рівнянь керуючих ЕОМ PDF
Л. Н. Иванова 99-101
Структурний метод аналізу інформаційних систем навчання PDF
В. П. Шибицкий 102-109
Особливості захисту інформації при керуванні повітряним рухом PDF
H. H. Брайловский, C. B. Моржов, В. А. Хорошко 110-113
Методи та засоби формування мовних повідомлень в ергатичних системах PDF
A. A. Давлетьянц 114-120
Програмний комплекс моделювання та обробки сигналів PDF
І. Г. Прокопенко, K. I. Прокопенко 121-126
Дослідження методів тестування програмних модулів обробки польотної інформації PDF
И. Э. Райчев, А. Г. Харченко, Н. А. Яцков 127-133
Дослідження проблеми ущільнення параметричної інформації бортовьіх регістраторів при її копіюванні з носія PDF
А. И. Малежик, A. C. Остапенко, М. М. Цветков 134-138
Синтез оптимального багатовимірного цифрового фільтра PDF
М. Буриченко, Н. В. Градобоєва, C. B. Держак, В. І. Сольонов 139-143

Сучасні авіаційно-космічні технології

Забезпечення резервами відмовостійких структур авіоніки перспективних повітряних кораблів PDF
В. М. Воробьев, А. Д. Киселев, А. М. Рутов, О. Ж. Вашку 144-147
Діагностування авіаційних колекторних електричних машин в зксплуатаційних умовах PDF
В. И. Курилов 148-152
Перетворення частоти у ключових схемах для бортових джерел електроживлення PDF
Б. Е. Пьяных 153-158
Метод оптимізації форсованого частотного пуску асинхронних гіродвигунів при встановленому обмеженні потужності та мінімальному струмі PDF
В. А. Повстень, Д. Аузеллаг 159-163
Контроль надійності програмного забезпечення бортових відмовостійких обчислювальних систем PDF
A. A. Зеленков 164-169
Особливості осадження слабомагнітних домішок на феромагнітну насадку сферичної форми PDF
C. B. Горобец 170-175
Системне проектування і системна модель високонадійних вузлів та елементів засобів керування PDF
C. B. Стась, C. І. Пікула, A. A. Лупанчук 176-179
Модель комплексу виявлення радіосигналів PDF
Г. А. Максименко 180-183
Автоматизована система планування повітряного руху та контролю використання повітряного простору PDF
М. В. Лупандин, И. А. Бескровная, С. И. Радченко, П. А. Устинов, В. Г. Шутов 184-187

Хімічні технології, хімотологія

Причини утворення та характеристики водно-паливних емульсій PDF
П. Ф. Максютинський, О. І. Козаченко, С. Л. Маніта 188-192
Оптимальний режим обводнення палив для газотурбінних двигунів методом ультразвукового диспергування PDF
В. Г. Бережний, М. Д. Туз, Д. Кер'якос 193-195
Забезпечення збереження кількості та якості нафтопродуктів при зберіганні PDF
C. B. Бойченко, О. В. Бойченко, A. A. Литвинов, С. М. Еременко 196-199
Забезпечення чистоти авіаційних палив і пально-мастильних матеріалів перспективними методами та засобами очищення PDF
Є. О. Баканов, Ю. О. Бейко, Г. П. Карабцов, К. В. Ніконов, С. О. Пузік, В. І. Терьохін 200-208

Аеропорти та їх інфраструктура

Чисельні методи аналізу екстремальних об'єктів PDF
Ю. В. Верюжский 209-213
Дослідження напружено-деформованого стану складених плит чисельно- аналітичним методом потенціалу PDF
В. Л. Бродовий 214-220
Новітні технології створення залізобетонних конструкцій у транспортному будівництві PDF
Ю. А. Клімов, Л. І. Крівєльов 221-225
Нові критерії працездатності стану світлосигнальних систем аеродромів PDF
С. Г. Ванецян, A. C. Ванецян 226-228
Моделювання ситуацій відмови окремих груп і підсистем світлосигнальних засобів аеродромів PDF
A. A. Карповский 229-232
Проблема автоматизації контролю і діагностування світлосигнальних систем аеродромів PDF
И. А. Зеленков, Т. И. Ососкова 233-236
Дистанційне безпровідне керування світлосигнальним обладнанням аеродрому PDF
JI. Я. Ильницкий, С. С. Девяткина 237-240
Дослідження надійності ергатичної системи "повітряний корабель-екіпаж- середовище" PDF
О. І. Юрченко, О. В. Готун 241-246
Розробка економічних механізмів регулювання стану навколишнього природного середовища при авіатранспортних процесах PDF
А. И. Запорожец 247-254
Державне регулювання і забезпечення перевезення небезпечних вантажів в Україні PDF
С. Т. Лукьянов, Г. В. Шарай, В. Г. Шматков, И. А. Чернявский 255-256
Алгоритм оцінки значимості і достовірності статистичної інформації про стан охорони праці підприємства PDF
О. Г. Ревук, О. Є. Кружилко, В. Д. Гулевець 257-260
Сучасний стан та перспективи розвитку методу вільно літаючих моделей літаків PDF
А. И. Горячих, B. C. Кривцов, П. В. Мелихов, A. B. Смоляков, O. E. Федорович, С. А. Яшин 261-267
Модель системи спільного оцінювання та керування високошвидкісними й інтенсивно маневруючими літальними апаратами PDF
В. Н. Казак 268-275
Застосування методу граничних оцінок для визначення аеродинамічних параметрів літальних апаратів PDF
M. B. Миронович, А. Н. Сильвестров, A. A. Стенин, Р. Ф. Хотячук 276-282
Стохастичний аналіз людського фактору в інформаційній моделі системи керування охороною праці PDF
В. В. Матиборский 283-286
Математична модель повітряного корабля з урахуванням динаміки вихрової запони PDF
В. В. Пахненко 287-291
Авіаційно-космічна лабораторія для відпрацьовування гіперзвукових технологій PDF
В. П. Гусынин, И. И. Сердюк 292-295


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ