Забезпечення резервами відмовостійких структур авіоніки перспективних повітряних кораблів

В. М. Воробьев, А. Д. Киселев, А. М. Рутов, О. Ж. Вашку

Анотація


Відмовостійкість авіоніки перспективних повітряних кораблів - властивість складних систем, яке дозволяє розширити їхні можливості та підвищити ефективність функціювання

Посилання


Воробйов В.М., Киселъов А.Д. та ін. Надійність та експлуатація систем та комплексів авіаційного обладнання. Терміни та визначення. ДСТУ 3589-97 - К: Держстандарт, 1997. - 27 с.

Воробьев В.М., Вуйцик В. Идентификация динамических характеристик систем автоматического управления полетом в условиях серийного авиазавода // Комплексная автоматизация промышленности / Сб. науч. тр. МНТК. — Польша, Вроцлав,: ВПИ, 1989. 309 - 3 1 3. С


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ