Дослідження напружено-деформованого стану складених плит чисельно- аналітичним методом потенціалу

В. Л. Бродовий

Анотація


Викладено теоретичні положення та методику застосування чисельно-аналітичного методу потенціалу до розрахунку складених тонких плит Кірхгофа - Лява. Застосовано лі­нійну аппроксимацію щільностей, новий метод перетворення кутових членів, багатовимірне узагальнення інтерполяції за діаметрами груп граничних елементів для уточнення розв'язку. Наведено приклади та охарактеризовано класи задач, які можуть бути ефективно розв'язані за допомогою запропонованої методики

Посилання


Верюжский Ю.В. Численные методы потенциала в некоторых задачах прикладной механики. - К.: Вища шк., 1978. - 184 с.

Бродовий В.JI. Редукція кутових членів граничних інтегральних рівнянь згину тонких плит // Вісник КМУЦА. - 1998. - № 1. - С. 288-290.

Heise U. Remarks on the choice and on the numerical treatment of integral equations for plane elastostatics // "Innovative Numerical Analysis in Engineering Science". Proceedings of 2nd International Symposium, Montreal, 1980. - Char-lottesville, 1980. - P. 351-359.

Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике. - 2-е изд. - М.: Наука, 1970. - С. 297-333.

Бродовой В.Л. Асимптотические свойства эластопотенциалов, аппрок-симирующих напряженное состояние тонких плит // Мат. моделирование в ме-ханике деформируемых тел. Методы гранич. и конеч. элементов: XVI Между-нар. конф. 23-26 июня 1998 г., Санкт-Петербург: Тез. докл. - СПб., 1998. -Т. 1. - С. 25-26.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ