Адаптивна обробка геохімічних аналізів за допомогою сплайнової моделі

А. Я. Білецький, І. В. Шелевицький, В. М. Шутко, Ю. В. Юрко

Анотація


Запропоновано адаптивний алгоритм обробки геохімічних аналізів за допомогою  сплайнової моделі. Показано можливості сплайнів виявляти різнорідні області в складі залізної руди, які, зважаючи на значну дисперсію випадкової складової, візуально помітити; практично неможливо

Посилання


Корнейчук Н.П. Сплайны в теории приближения. -М.: Наука, 1984. -142 с.

Бойко И.Ф., Шелевицкий И.В., Шутко В.Н. Рекуррентны й алгоритм построения сплайнов методом наименьших квадратов // Статистические методы обработки сигналов в авиационных радиоэлектронных системах. Сб.науч.тр. - К. : КМУГА, 1995. - С. 84.- 88.

Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных: -М.: Мир, 1989. -268 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ