Модель комплексу виявлення радіосигналів

Г. А. Максименко

Анотація


В умовах повної апріорної невизначеності, коли основні параметри радіосигналів невідомі, синтез потрібного алгоритму виявлення радіосигналів традиційними методами з необхідними характеристиками досить ускладнений. Одним з напрямків подолання цієї перешкоди є моделювання процедур пошуку та виявлення сигналів за іншими принципами, зокрема за теорією розпізнавання образів. Розглянута модель комплексу виявлення радіосигналів та його функціонування з використанням понять та принципів складних кібернетичних систем розпізнавання образів

Посилання


Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Кн. 2-я. - М.: Сов. радио, 1968. - 504 с.

Фор А. Восприятие и распознавание образов / Пер. с фр. А.В. Серединского; Под ред. Г.П. Катыса. - М.: Машиностроение, 1989. - 272 с.

Горелик А. Л., Скрипкии В. А. Методы распознавания: Учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1989. - 232 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ