Том 2, № 1 (1999)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

Кількісна оцінка ефекту взаємодії плоскопаралельного потоку з системою вихрей PDF
Н. С. Кулик, И. И. Гвоздецкий, И. Ф. Кинащук, Б. Я. Кудряшов 1-6
Оптимізадія режиму однопараметричного контролю профілактичних робіт агрегатів функціональних систем повітряних кораблів PDF
О. Н. Цуриков, И. А. Терейковский 7-14
Оцінка впливу зміни геометричних розмірів елементів газотурбінних двигунів в експлуатації на їхню газодинамічну стійкість PDF
В. М. Осик, В. В. Панін, Н. Хаммуд 15-19
Розщеплення рівнянь динаміки польоту з використанням статистичних оцінок PDF
В. А. Касьянов, С. Г. Ефремов 20-26
Оцінка надійности авіаційних двигунів з використанням байєсівського підходу PDF
О. А. Тамаргазін 27-32
Неруйнівний контроль в оценке надійності виробів PDF
С. Ф. Филоненко 33-39
Методика експериментального дослідження пошкодженості поверхні матеріалів PDF
Ф. Ф. Нінасівінча Сота 40-46
Застосування індивідуальних математичних моделей функціонування авіаційних двигунів для управління експлуатацією парків однотипних силових установок повітряних суден PDF
П. В. Королев 47-55
Новий матеріал для умов абразивного зношування PDF
В. И. Дворук, И. В. Шевеля, А. В. Радченко 56-61
Оцінка повторюваності протікання перехідних процесів при випробуваннях газотурбінних двигунів PDF
С. А. Дмитриев, А. Е. Карпов, В. В. Ратынский, С. Ш. Шаабдиев 62-68
Проблема втрат палива від випаровування під час експлуатації авіаційної техніки PDF
C. B. Бойченко 69-71
Динаміка флатерної вітронасосної установки PDF
А. С. Крижановський 72-79
Сучасна філософія науки PDF
Є. Ф. Сластенко, С. В. Синяков 80-84

Інформаційні технології

Наближення залежностей за допомогою дискретних сплайнових базисів PDF
А. Я. Білецький, І. В. Шелевицький, В. М. Шутко 85-89
Використання багатокритеріальної оптимізації в задачі проектування ліній зв'язку повітряних кораблів PDF
В. М. Синєглазов, А. В. Мельниченко 90-94
Конструювання регуляторів із заданною якістю PDF
В. К. Антонов 95-100
Розв'язання розподільної задачі при синтезі параметрів радіолокаційних інформаційних полів PDF
А. В. Нестеров 101-107
Методика оцінки ефективності використання індикаторів різних типів у бортових засобах відображення інформації PDF
В. В. Зубарев, В. А. Мокрицкий, О. В. Поляруш, А. Н. Перегудов, А. А. Савельев 108-113
Основні напрямки розвитку радіолокаційних систем керування повітряним рухом PDF
Л. Т. Перевезенцев 114-119
Марківська однорідна за другою компонентою з керованим відновленням модель оцінювання надійності складних радіоелектронних систем PDF
M. T. Корнійчук, I. K. Совтус, A. I. Семенченко, M. O. Шутко 120-128
Перспективи розвитку авіоніки цивільної авіації PDF
А. В. Наумов 129-134
Особливості застосування асимптотичних методів для розрахунку автоколивального руху літака PDF
А. В. Кудиненко, В. П. Котляров 135-140
Дослідження причин і механізмів дефектів паяних з'єднань у задачах підвищення надійності бортової радіоелектроніки PDF
В. В. Зубарев, Т. И. Лавренова, С. В. Ленков, А. Н. Перегудов 141-147
Авторегресивний спектральний аналіз та його застосування PDF
І. Г. Прокопенко, О. Й. Чуріна 148-153
Моделі атмосферної турбулентності в задачах дистанційного зондування хмар і опадів PDF
Ф. И. Яновский, Я. С. Храисат 154-160
Оптимізація вибору параметрів системи захисту інформації PDF
М. М. Браіловський, В. О. Хорошко, О. В. Хорошко 161-164
Асинхронний короткозамкнений двигун із стрижнями ротора, розділеними масивними феромагнітними пластинами PDF
B. A. Повстень, Д. Аузеллаг 165-168

Сучасні авіаційно-космічні технології

Формування інформації у комп'ютерній системі вимірювання акустичних властивостей матеріалів PDF
В. П. Бабак, С. Ф. Филоненко, М. Кришан 169-172
Часний алгоритм упорядкування базисних функцій Уолша PDF
А. Я. Белецкий, В. В. Клобуков 173-178
Структурний аналіз інтелектуальних систем керування з декомпозицією та розпаралелюванням обчислювальних процесів PDF
В. П. Шибицкий, Н. Н. Шибицкая, Н. Н. Савчук 179-187
Моделювання турбулентної течії у трубі з направленим рівномірним відсмоктуванням (вдуванням) PDF
М. Лунис 188-194
Швидкодіючий обчислювач для реалізації нечітких арифметичних операцій PDF
А. Г. Корченко, Л. Г. Черныш 195-201
Основні структурно-топологічні характеристики комп'ютерних мереж PDF
Ю. О. Кулаков, Абу-А'ра Махмуд Малік, Л. Я. Нагорний 202-207
Модель процесу захисту інформації PDF
Н. Н. Браиловский, А. В. Хорошко, В. А. Хорошко, Д. В. Чирков 208-211
Моделювання багатопозиційних пеленгаційних систем з метою дослідження їх робочих зон PDF
В. С. Дем'янчук, О. В. Коба 212-218
Аналіз напрямів розвитку комп'ютерных технологій підготовки авіаперсоналу PDF
И. Н. Глухих, Н. Н. Гузий, В. А. Игнатов 219-226

Фізико-математичні науки

Математичне моделювання та розрахунок взаємодії примежового шару зі слідами тіл різної форми PDF
В. І. Мамчук, В. Т. Мовчан, Є. О. Шквар 227-232
Методи теорії збурень в течіях навколо порожнин в рідині PDF
В. М. Буйвол 233-237
Півгрупа некомпактних дискретних підгруп відносно операції топологічного породження підгруп PDF
О. М. Супрун 238-242

Професійна освіта

Методи обліку інженерно-психологічних факторів при підготовці операторів авіаційних комплексів PDF
В. Н. Казак, А. В. Казак 243-250

Охорона навколишнього середовища

Експлуатаційний нагляд та інспектування льотної придатності як об'єкт керування на національному рівні PDF
А. В. Орлов, Ю. И. Кордянин 251-254
Деякі проблеми експертних оцінок результатів апробації нормативно-керівної документації цивільної авіації PDF
В. Г. Мелкумян, А. А. Семенов 255-259
Сутність та методи прогнозування техногенного ризику
П. Г. Белов, Ю. Ф. Запорожченко 260-264
Оцінка ризиків функціонування авіаційної транспортної системи PDF
В. Г. Ширшов 265-268
Моделювання розряду блискавки для випробування конструкцій із полімерно- композиційних матералів PDF
В. М. Синеглазов, В. В. Клюс 269-272
Облік нестаціонарності обтікання крила й оперення при аналізі впливу атмосферної турбулентності на динаміку польоту літака PDF
А. О. Антонова 273-276
Захист людей від ураження іонізуючим випромінюванням PDF
А. Г. Ревук, И. И. Куленович 277-283
Оптимальне керування процесом гранулювання добрив у псевдозрідженому шар PDF
А. Н. Новиков, Б. Я. Корниенко 284-288


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ