Основні структурно-топологічні характеристики комп'ютерних мереж

Ю. О. Кулаков, Абу-А'ра Махмуд Малік, Л. Я. Нагорний

Анотація


Розглянуто основні топологічні характеристики графів, їх використання при аналізі і синтезі сучасних комп'ютерних мереж. Обґрунтовано важливість таких параметрів, як структурна близькість елементів, діаметр мережі, середнє квадратний відхил степені вершин при аналізі типологій мереж. Показано, яким чином можна використати ці параметри на етапі синтезу і аналізу корпоративних мереж. Подано алгоритм декомпозиції структури мережі з урахуванням інтенсивностей інформаційних потоків. Наведено порівняння значень основних топологічних характеристик однорідних структур при різній кількості вершин

Посилання


Денисов A.A., Колесников Д.Н. Теория больших систем управления: Учеб. пособие для вузов- Л.: Энергоиздат, Ленингр. отд-ние, 1982. - С. 88

Кулаков Ю.А., Ватра Хойсам. Использование метода насыщенного разреза для анализа топологии локальных сетей - К. 1995 - 4 с. Деп. В ГНТБ Украины-Ук.95, №1889

Yurij A.Kulakov. Analysis Combinatorial Method of Global Networks Structure

Conference.// Systemy Komputerowe і Sieci: Miedzy-narodowey Konferencij Naukowej Rzeszow, 26-27 czezwca 1997.-11 c.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ