Використання багатокритеріальної оптимізації в задачі проектування ліній зв'язку повітряних кораблів

В. М. Синєглазов, А. В. Мельниченко

Анотація


Задача знаходження оптимальної схеми прокладання ліній зв'язку повітряного корабля (ПК) представлена у вигляді багатокритеріальної. З урахуванням особливостей поставленого завдання сформульовані та визначені часткові критерії оптимальності. Рішення пропонується виконувати на математичній моделі розгортай ПК, у вигляді якої використовується нагружений граф, вага ребер якого визначається з урахуванням глобального критерію оптимальності. Його пропонується утворювати шляхом формального об'єднання часткових критеріїв у нормований аддитивний критерій оптимальності. В зв'язку з цим обосновано вибір нормуючих дільників. Для обраної множини критеріїв оптимальності з урахуванням певних визначених вагових коефіцієнтів сформульовано узагальнений критерій оптимальності

Посилання


Емельянов C.B., Борисов В,И., Малевич A.A., Черкашин A,M. Модели и методы векторной оптимизации// Техническая кибернетика (Итоги науки и техники. ВИНИТИ АН СССР). -1973.-35 с.

Нефедов В.II. Алгоритмический подход к решению задач теории графов и сетей: Учеб. пособие-М.: МАИ, 1990. - 83 с.

Михайлов М.И. и др. Электромагнитные влияния на сооружения связи. - М.: Связь, 1979.-320 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ