Дослідження причин і механізмів дефектів паяних з'єднань у задачах підвищення надійності бортової радіоелектроніки

В. В. Зубарев, Т. И. Лавренова, С. В. Ленков, А. Н. Перегудов

Анотація


Наведені результати досліджень якості паяних з'єднань на фізико-хімічному рівні, а також впливу умов і режимів технологічних процесів паяння на структуру припою на поверхні друкованих плат. Вивчена залежність характеру зернистості структури припоя та коефіцієнта його розтічності від часу витримки в розплавленому стані. Досліджена залежність опору ізоляції друкованих плат від часу витримки в камері вологості та вивчені механізми деградації припоя при цьому

Посилання


Ленков С.В. Обеспечение надежности РЭА. - К.; ГАЛПУ, 1997. - 148 с.

Ленков С.В., Зубарев В.В., Лукомский В.Г., Мокрицкий В.А., Фишер З.А. Современные технологии обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры на этапах проектирования и производства /Одесса. - Ин-т пробл.крит. технологий и надежности радиоэлектроники. - К., 1996. - 33 с. - Деп. в УкрИНТЭИ 12.12.96, № 254. - Ук96,

Ленков С.В., Фишер З.А. Надежностно-ориентированное управление технологией производства РЭА // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. - 1993. - № 2. - С. 3-5.

Груничев А.С., Однодушнов А.В., Якимов П.Ф. Обеспечение надежности радиоэлектронной аппаратуры и комплектующих изделий при эксплуатации. - М.: Сов. радио, 1976. - 240 с.

Ленков С.В., Зубарев В.В., Тариелашвили Г.Т. Физико-технический анализ причин отказов ЭРИ в составе РЭА // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. - 1997.-№3.-С. 31-33.

Некрасов М.М., Платонов В.В., Дадеко Л.И. Испытания элементов радиоэлектронной аппаратуры. Физические методы надежности. - К.: Вища шк., 1982. - 304 с.

Бережной В.П., Дубицкий Л.Г. Выявление причин отказов РЭА. - М.: Радио и связь, 1983.-232 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ