Том 4, № 33 (2014)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Особливості порушення справ про перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень PDF
Юрій Борисович Василик 5-10
Правове регулювання авіації загального призначення в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку PDF
Вікторія Олександрівна Зуєва, Вікторія Богданівна Череватюк 11-16
Правове регулювання охорони лісів в Україні PDF
Петро Іванович Томіленко 17-20

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Международные стандарты в сфере обеспечения права человека на личную свободу PDF
Ольга Анатоліївна Авдєєва, Катерина Вадимівна Авдєєва 21-25
Погляди О. Кониського щодо визначення форми і ціни позову та розміру винагороди за судові витрати та його забезпечення судовим розглядом PDF
Олексій Володимирович Александров 26-30
Проблеми і перспективи розвитку національної правової ідеології в умовах глобалізації PDF
Ростислав Андрійович Калюжний 31-35
Структурна побудова правозастосовних актів PDF
Оксана Віталіївна Пунько 36-40
До питання функціонування громадянського суспільства та розбудови правової держави в Україні PDF
Анатолій Євгенійович Шевченко, Алла Вікторівна Старостюк 41-46

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Основні ознаки адміністративного правопорушення PDF
Valeriy K. Kolpakov 47-51
Визначення результатів голосування та процедура інаугурації президентів Азербайджанської Республіки та США PDF
Вугар Давид оглы Багирли 52-55
Співвідношення понять «правовий вплив» та «адміністративно-правовий плив» PDF
Віктор Олександрович Голуб 56-59
Адміністративний процес у сучасній вітчизняній правовій доктрині PDF
Степан Тихонович Гончарук 60-64
Зміст та особливості процесуального представництва при розгляді публічно-правових спорів, що випливають з податкових правовідносин PDF
Олена Петрівна Рябченко 65-69
Міжнародно-правовий досвід захисту персональних даних: напрямки вдосконалення для України PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 70-75

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

Правова природа функцій профспілок як суб’єктів трудового права PDF
Світлана Василівна Вишновецька, Анастасія Геннадіївна Самборська 76-80
Груповий та інші представницькі позови: критерії розмежування PDF
Алла Володимирівна Губська 81-88
Автономізаця цивільно-правового статусу вищого навчального закладу PDF
Наталія Олександрівна Давидова 88-93
Характеристика моделей медіації в розвинутих країнах PDF
Іван Григорович Ясиновський 94-98

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Комерційне посередництво як інститут господарського права PDF
Ольга Володимирівна Лопушанська 99-102
Німецький досвід та національні особливості становлення і розвитку адміністративно-господарського права PDF
Роман Сергійович Мельник, Євген Вікторович Петров 103-107
Провадження з реєстрації прав на земельні ділянки (поняття та ознаки) PDF
Лариса Василівна Мілімко 108-111
Внутрішньо-фінансова діяльність суб’єктів господарювання PDF
Роман Богданович Шишка, Марина Ігорівна Мкртичева 112-117
Інвестиційні договори: характеристика та спроби їх класифікації PDF
Роман Богданович Шишка 118-122

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Розвиток деяких основ слідознавства як базисного часткового вчення криміналістики PDF
Юлія Олександрівна Ланцедова 123-127
Юридичні особи як суб’єкти кримінальної відповідальності за КК України PDF
Софія Яківна Лихова 128-132
До питання про сутність та види міжнародних конфліктів PDF
Євгеній Львович Стрельцов 133-137
Взаємодія органів досудового розслідування та оперативних підрозділів у складі слідчо-оперативних груп PDF
Василь Васильович Топчій 138-143
Процесуальний порядок огляду місця події PDF
Валерій Іванович Цимбалюк 144-147
Cучасний стан судово-психіатричної експертизи в Росії PDF
Вікторія Едуардівна Шунк 148-151

ПРАВОВА ОСВІТА

Реформа вищої школи в Україні: досягнення та перспективи PDF
Ростислав Григорович Герасименко 152-157


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949