Том 43, № 3 (2019)

Зміст

Інформаційні технології, кібербезпека

Дослідження електромагнітної обстановки на аеродромах цивільної авіації та формування заходів з її нормалізації PDF
Валерій Валерійович Козловський, Олексій Володимирович Ходаковський, Оксана Миколаївна Тихенко, Анастасія Сергіївна Куцак
Метод кодування бітового опису трансформант на базі незалежних кодових структур у технології управління інтенсивністю відеопотоку PDF
Володимир Вікторович Бараннік, Юрій Миколайович Рябуха, Віталій Вікторович Твердохліб, Юрій Михайлович Бабенко, Анатолій Дмитрович Сорокун
Математична модель протидії загрозам у системі захисту критичних інформаційних ресурсів PDF
Лілія Павлівна Галата, Богдан Ярославович Корнієнко, Владислав Валерійович Заболотний
Оптимальне оцінювання гармонійних складових нестаціонарного трафіку PDF
Ольга Анатоліївна Ладигіна
Метод оцінки параметрів сигналу засобів несанкціонованого знімання інформації на основі кореляційно-регресійного аналізу PDF
Олександр Анатолійович Лаптєв, Тетяна Олександрівна Войченко, Павло Вікторович Кудюкін, Володимир Іванович Степаненко
Освітня політика і національна безпека України PDF
Анатолій Васильович Полухін
Концепція формування професійних компетентностей фахівців з інформаційних технологій та кібербезпеки PDF
Олександр Костянтинович Юдін, Олена Василівна Матвійчук-Юдіна

Екологія, хімічна технологія, біотехнології, біоінженерія

Математичний підхід оцінки екологічних ризиків на прикладі безпорогових токсикантів PDF
Валентина Павлівна Петрусенко, Тетяна Іллівна Дмитруха

Електроніка, телекомунікації та радіотехніка

Методика модернізації моделі розповсюдження радіохвиль в середині приміщення для побудови контрольованої зони корпоративної мережі PDF
Денис Ілшатович Бахтіяров, Ірина Олексіївна Козлюк
Радіоканал LoRa в системі охоронної сигналізації PDF
Дмитро Павлович Кучеров, Андрій Леонідович Березкін

Транспорт, транспортні технології

Визначення ефективності безпеки польотів аналітичною моделлю PDF
Miroslav Bartoš, Jaroslav Zaremba, Anna Yakovlieva
Дослідження безвідмовної роботи технічних засобів бункерування на водному транспорті PDF
Ольга Володимирівна Мельник, Олена Миколаївна Тимощук
Методика обґрунтування порту бункерування суден в рейсі PDF
Ольга Василівна Щербина, Олексій Леонідович Дрожжин, Ірина Ігорівна Тихоніна
Вимірність і суб'єктивність оцінок математичного моделювання при прогнозуванні рівня авіаційної безпеки PDF
Геннадій Миколайович Юн, Алла Миколаївна Валько, Ірина Валеріївна Борець


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ