Том 43, № 3 (2019)

Зміст

Інформаційні технології, кібербезпека

Дослідження електромагнітної обстановки на аеродромах цивільної авіації та формування заходів з її нормалізації PDF
Валерій Валерійович Козловський, Олексій Володимирович Ходаковський, Оксана Миколаївна Тихенко, Анастасія Сергіївна Куцак 289-294
Метод кодування бітового опису трансформант на базі незалежних кодових структур у технології управління інтенсивністю відеопотоку PDF
Володимир Вікторович Бараннік, Юрій Миколайович Рябуха, Віталій Вікторович Твердохліб, Юрій Михайлович Бабенко, Анатолій Дмитрович Сорокун 295-299
Математична модель протидії загрозам у системі захисту критичних інформаційних ресурсів PDF
Лілія Павлівна Галата, Богдан Ярославович Корнієнко, Владислав Валерійович Заболотний 300-306
Оптимальне оцінювання гармонійних складових нестаціонарного трафіку PDF
Ольга Анатоліївна Ладигіна 307-312
Метод оцінки параметрів сигналу засобів несанкціонованого знімання інформації на основі кореляційно-регресійного аналізу PDF
Олександр Анатолійович Лаптєв, Тетяна Олександрівна Войченко, Павло Вікторович Кудюкін, Володимир Іванович Степаненко 313-319
Освітня політика і національна безпека України PDF
Анатолій Васильович Полухін 320-329
Концепція формування професійних компетентностей фахівців з інформаційних технологій та кібербезпеки PDF
Олександр Костянтинович Юдін, Олена Василівна Матвійчук-Юдіна 330-342

Екологія, хімічна технологія, біотехнології, біоінженерія

Математичний підхід оцінки екологічних ризиків на прикладі безпорогових токсикантів PDF
Валентина Павлівна Петрусенко, Тетяна Іллівна Дмитруха 343-348

Електроніка, телекомунікації та радіотехніка

Методика модернізації моделі розповсюдження радіохвиль в середині приміщення для побудови контрольованої зони корпоративної мережі PDF
Денис Ілшатович Бахтіяров, Ірина Олексіївна Козлюк 349-356
Радіоканал LoRa в системі охоронної сигналізації PDF
Дмитро Павлович Кучеров, Андрій Леонідович Березкін 357-363

Транспорт, транспортні технології

Визначення ефективності безпеки польотів аналітичною моделлю PDF
Miroslav Bartoš, Jaroslav Zaremba, Anna Yakovlieva 364-369
Дослідження безвідмовної роботи технічних засобів бункерування на водному транспорті PDF
Ольга Володимирівна Мельник, Олена Миколаївна Тимощук 370-376
Методика обґрунтування порту бункерування суден в рейсі PDF
Ольга Василівна Щербина, Олексій Леонідович Дрожжин, Ірина Ігорівна Тихоніна 377-384
Вимірність і суб'єктивність оцінок математичного моделювання при прогнозуванні рівня авіаційної безпеки PDF
Геннадій Миколайович Юн, Алла Миколаївна Валько, Ірина Валеріївна Борець 385-392


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ