Визначення ефективності безпеки польотів аналітичною моделлю

Miroslav Bartoš, Jaroslav Zaremba, Anna Yakovlieva

Анотація


Забезпечення максимальної безпеки польотів на підконтрольних літальних та наземних об'єктах аеропортів з використанням усіх сучасних засобів спостереження та контролю в даний час є досить важким завданням, у випадку, коли не відомо, наскільки добре працює вся структура цих об’єктів. Необхідність підвищення рівня безпеки авіаційних об'єктів експлуатації за різних часових, просторових і кліматичних умовах створює потребу у розширенні функцій засобів безпеки не тільки в області фізичних принципів, але й у напрямі оцінки їх якості. У статті розглянуто можливість оцінювання процесу управління безпекою, із застосуванням багаторівневої ієрархічної структури. Висока надійність управління безпекою на окремих рівнях виражає не якості її функцій, а здатність вирішувати поставлені завдання. Функції систем безпеки польотів, призначені для їх практичної придатності на авіаційних суднах та в аеропортах, а також для адаптації персоналу, створюють спеціалізовані комплекси безпеки, помилки яких можуть бути усунені оператором, що контролює ці функції. Важливими для аналізу ефективності та безпеки авіаційних систем є терміни в даній статті, що представляють вхідні дані для моделювання. Ці терміни в принципі представляють розподіл взаємозв’язку штучних або природних досягнень, які є джерелом інформації для управління безпекою авіаційного об'єкта людиною-оператором. Разом вони створюють взаємозв’язок, пов'язаний з межами безпеки польотів, які, наприклад, можуть бути верифіковані не тільки на авіаційному транспорті, але і в авіаційних лабораторіях. Таким чином, кожен вид безпеки польотів має певний діапазон зручності використання, який також обмежений функціональною безпечністю та ефективністю. У роботі показано, що процес підвищення надійності ієрархічної структури організації безпеки повинен бути пов'язаний з якістю, критерії якої визначають ступінь кореляції. Ефективність управління процесами польоту створює передумови для успіху в будь-якій області контрольованих польотних процесів. Якість організації контрольованого процесу польоту оцінюється за функціональною ефективністю управління всією операцією польоту.

Ключові слова


безпека польотів; процесу управління безпекою; функціональна безпека; ефективність управління безпекою

Посилання


Göhler W., Ralle B. Lexikon vyššej matemat-iky. Bratislava, Alfa 1992. pp. 116.

Boichenko S. V., Vovk O. O.,Iakovlieva A. V. Overview of innovative technologies for aviation fuels production. Chemistry and chemical technology. 2013, Vol. 7, No 3. pp. 305–312.

DOI: 10.23939/chcht07.03.305.

Panchuk M., Kryshtopa S., Shlapak L., Kryshtopa L., Yarovyi V., Sladkovskyi A. Main trend of biofuels Production in Ukraine. Transport Problems. 2017. Vol. 12. No. 4, рp. 15–26.

DOI: 10.20858/tp.2017.12.4.2.

Jirásek F., Benda J., Čipera S., Vacek K. Sbírkarešenýchprikladu z matematiky III, Praha SNTL 1984. pp. 217–351.

Stolzer A. J., Halford C. D., John J. Safety management systems in aviation, Goglia, 2008, pp. 101–106.

Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 9th, New York, Wiley. 2006.

Devaux S. A. Total Project Control: a Manag-er’s Guide to Integrated Planning, Measuring and Tracking, New York, Wiley. 1999.

Nagy I. Základybayesovskéhoodhadování a řízení. Praha, ČVUT 2003, pp. 107–116.

Leitl R. Spolehlivostelektrotechnickýchsys-temu, Praha, 1990, SNTL. pp. 72–109.

Program environment MATLAB.

Воробьев А., Константинов В. Надежность, эффективность авиационного оборудования. Москва, 1975. С. 127–135.

Boršč M., Hurta F., Vitko A. Systemyau-toamtickéhoriadenia. Trenčianskauniverzita v Trenčíne. ISBN 808894485, pp. 151–171.

Cardi A. AnnessiICAO. UniversitadegliStudi di Modena e Reggio Emilia, 2002.

Lloyd E., Tye, W. Systematic Safety. Civil Aviation Authority, London, 1982.

Mrekaj B. Inherentnáefektívnosťcestujucich v leteckej deprave. Košice 2019 pp. 70–77.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ