Том 21, № 1 (2014)

Зміст

Авіаційна хіммотологія

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ФАЗИ У СКЛАДІ АВІАЦІЙНИХ ПАЛИВ PDF
С. В. Бойченко, І. О. Шкільнюк, А .О. Новак 5-9
ECOLOGICAL PROPERTIES OF AVIATION FUELS AND BIOFUELS FUELS SUSTAINABILITY PDF
О. О. Vovk, А. V. Iakovlieva, А. V. Lomotko 10-13
AIRCRAFT NOISE: ASSESSMENT AND MITIGATION PDF
О. О. Vovk, М. Yu. Reshetnik 14-17
БІОХІМІЧНИЙ МЕТОД ОТРИМАННЯ ЕТИЛОВОГО СПИРТУ PDF
С. М. Гарасимчук, А. А. Азаренкова, М. С. Бойченко, М. Н. Барановський 18-22
ГРАДІЄНТНІ КОМПОЗИЦІЙНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ НАКЛАДОК ГАЛЬМІВНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
М. В. Кіндрачук, О. В. Тісов, Н. М. Стебелецька, В. В. Харченко, Є. П. Костюк 23-28
ОЧИЩЕННЯ ВІД ЗАБРУДНЕНЬ ПАЛИВ ДЛЯ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ PDF
В. В. Панін, А. В. Вареник 29-32

Авіоніка та машинознавство

МЕТОДИКА СТАТИСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЕФЕКТНОСТІ ВИРОБІВ З КОМПОЗИТІВ PDF
В. С. Єременко, С. Р. Сунетчієва 33-36

Експлуатація повітряного транспорту

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ СИНТЕЗ БЕЗКОНФЛІКТНИХ ТРАЄКТОРІЙ ПОЛЬОТУ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ PDF
Д. В. Васильєв 37-40

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ АНТЕНИ PDF
Л. Я. Ільницький, О. А. Щербина, К. В. Мартиновченко 41-48

Інформаційна безпека

МОДЕЛЬ ЗАГРОЗ БЕЗПЕКИ ВІДЕОІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ СИСТЕМ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ’ЯЗКУ PDF
В. В. Бараннік, А. В. Власов, Р. В. Тарнополов 55-60
ВІДМОВОСТІЙКА ФАЙЛОВА СИСТЕМА PDF
Л. П. Галата, Ю. О. Максимов 61-64
ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ РЕАЛІЗАЦІЇ КІБЕРНЕТИЧНИХ ЗАГРОЗ СКЛАДНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ СИСТЕМАМ PDF
Ю. Г. Даник, В. І. Шестаков, С. В. Чернишук 65-70
МЕТОД ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
І. С. Катеринчук, Р. В. Рачок, Д. А. Мул, О. К. Басараб 71-74
РАСПРЕДЕЛЕННОЕ КОДИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ СТРУКТУР ВИДЕОДАННЫХ PDF
Yu. M. Ryabukha 75-78
METHOD OF COMPLEX INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL DOCUMENT ANALYSIS Без заголовку
S. A. Sidchenko, T. V. Saprykina 79-83
ТЕХНОЛОГІЯ КОМПРЕСІЇ ДЛЯ СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГУ ТРАНСФОРМАНТ НА ОСНОВІ КОДУВАННЯ ЇХ БІНАРНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ PDF
О. К. Юдін, Ю. П. Бойко 84-89
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ З ВТРАТОЮ ЯКОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІЦНИХ СИСТЕМАХ PDF
О. К. Юдін, Т. І. Олешко, Ю. В. Kуц, А. Ю. Школьник 90-95

Системи управління

IN-FLIGHT WEATHER DATA OBTAINING AND EXCHANGE FOR OPERATIVE FLIGHT PATH CORRECTION PDF
Yu. A. Averyanova 96-100
FEATURES OF CREATING BASES OF GEOSPATIAL DATA FOR AIR NAVIGATION PROBLEMS PDF
L. S. Chubko, S. O. Yasenev 101-104

Транспортні системи

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ МНОЖИННОГО ВТОМНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ЗРАЗКІВ З ОТВОРАМИ PDF
Є. В. Каран 105-109
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКРИТТІВ PDF
О. П. Левківський 110-113
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ PDF
О. Є. Соколова 114-118

Екологія

ФРАКТАЛЬНО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОЛИВАННЯ РІВНІВ ВОДИ РІЧКИ ТРУБІЖ PDF
Є. Г. Борисенко, В. А. Гроза, О. Л. Лещинський 119-124
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ PDF
В. А. Гроза, О. М. Антонів 125-130
ОЧИЩЕННЯ НАФТОЗАБРУДНЕНИХ СТІЧНИХ ВОД ЗА ДОПОМОГОЮ БІОСОРБЕНТІВ PDF
А. В. Казанок, О. Л. Матвєєва 131-134
ВПЛИВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНОГО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ДУБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Ю. О. Кутлахмедов, Н. В. Боруль 135-140


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ