Проблеми тертя та зношування

У журналі наводяться результати наукових досліджень у галузі тертя та зношування, розглядаються актуальні питання теорії тертя та зношування, сучасні методи дослідження процесів, які розвиваються на поверхневих шарах контактуючих тіл під час тертя, а також методи підвищення зносостійкості матеріалів та відновлення поверхонь деталей.

Журнал призначено для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями тертя та зношування.

Мова видання: українська, російська, англійська.


Науково-технічний журнал «Проблеми тертя та зношування»

Науково-технічний журнал «Проблеми тертя та зношування» входить до переліку наукових фахових видань Департаменту атестації кадрів при Міністерстві освіти і науки України.

Журнал включений до міжнародних науково-метричних баз Index Copernicus,РІНЦ (Російський індекс наукового цитування), EBSCO, WorldCat, Google Scholar, Crossref.

Періодичність: 4 рази на рік.

Головний редактор: Кіндрачук Мирослав Васильович.

Відповідальний секретар: Корнієнко Анатолій Олександрович.

Відповідальний редактор, коректор: Федорчук Світлана Володимирівна.

Редактор електронної версії видання: Цибрій Юрій Олександрович.

Контактна інформація: м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корп. 2, к. 306

Тел.: +38 044 406 77 73

Факс: +38 044 406 77 73

E-mail: PTZNAU@ukr.netISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована