Том 4, № 48 (2014)

Зміст

Двотактні підсилювачі струму для цифрового аналізатора параметрів звукових трактів PDF
О. Д. Азаров, Л. В. Крупельницький, М. Ю. Теплицький 5-13
Моделювання функціонування систем мобільного радіозв’язку спеціального призначення в міських умовах PDF
О. М. Башкиров, Н. П. Кадет, А. В. Шишацький 14-20
Синтез оптимальної структури спостерігача вихідного стану багатовимірного об’єкта з довільною динамікою при випадкових впливах PDF
Н. В. Білак, А. М. Польова, Н. А. Юзич 21-27
Онтологічне подання інформаційних об'єктів, моделей і сервісів в Web of Thіngs PDF
А. Я. Гладун, А. А. Андрюшевич, А. Н. Курбацкий 28-41
Математична модель розв’язання гідродинамічної задачі у розподіленому обчис-лювальному середовищі PDF
О. М. Глазок 42-47
Управління зручністю використання в контексті архітектури програмного забезпечення PDF
I. Guchenko 48-54
Проблеми корекції і реконфігурації трактів передачі мультимедійного трафіку в бездротових мережах PDF
Ю. Ю. Искренко 55-59
Показники якості діяльності підприємств PDF
А. И. Ковалев, А. С. Зенкин 60-67
Формування множини шляхів, що не перетинаються в бездротових комп'ютерних мережах PDF
А. В. Коган, А. В. Гетьманенко 68-73
Комп’ютерне моделювання послідовносних нанопристроїв PDF
О. С. Мельник, В. О. Козаревич, Д. С. Ходимчук 78-82
Моделювання безпечної внутрішньорівневої взаємодії в беспроводній комп’ютерній мережі засобами теорії формальних грамматик і мов PDF
Н. К. Печурин, Л. П. Кондратова, С. Н. Печурин 82-87
Доменна інженерія при створенні програмного забезпечення пультів інструктора авіаційних тренажерів PDF
Ю. М. Рябокінь 88-96
Концептуальний підхід та принципи проектування комп’ютерних систем навчального призначення PDF
Ю. І. Сінько 97-102
Інтеграція сервісів місця розташування мобільних абонентів з системою відеоспостереження PDF
О. П. Ткалич, Р. С. Одарченко, Я. И. Витковский 103-108


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751