Том 2, № 42 (2013)

Зміст

Метод експериментального дослідження та екстраполяції характеристик трафіку локальних комп’ютерних мереж PDF
О. В. Андреєв 5-9
Система показників ефективності функціонування телекомунікаційної системи Державної прикордонної служби України PDF
О. К. Басараб 10-13
Моделювання системи обліку багажу в аеропортах PDF
В. Н. Боровик, О. В. Андрущук 14-18
Національна програма інформатизації та розвиток інформаційних технологій в органах виконавчої влади України PDF
М. Б. Вітер 19-23
Класифікація нормативно-правових документів в сфері забезпечення інформацій-ної безпеки PDF
Д. В. Домарєв 24-27
Технічне обслуговування повітряних суден в умовах різного ступеня визначеності параметрів математичної моделі автоматизованої системи PDF
О. О. Жолдаков 28-33
Досліджено структурні особливості розподілених програмованих безпровідних систем PDF
С. В. Зайцев, В. В. Приступа 34-44
Cистемно-інформаційний аналіз ефективності шкал кваліметрії академічної обдарованості PDF
В. В. Камишин 45-55
Проблеми звуження парето-оптимальної множини варіантів побудови авіаційно-космічної системи PDF
М. В. Куклiнський 56-59
Методи монетизації мобільних програм для платформи iOS та способи залучення користувачів PDF
К. В. Легкодух, Ю. Б. Моденов 60-65
Візуалізація багатовимірних часових рядів і її застосування в прийнятті рішень PDF
Ю. И. Минаева 66-71
Застосування нейронних мереж для текстурної сегментації МРТ-знімків PDF
В. А. Панчук, Д. Ю. Лебедев 72-77
Модифікація життєвого циклу проекту під дією невизначеності в інноваційних будівельних проектах PDF
I. О. Пилипенко 78-83
Автоматизація стиснення графічних даних на основі часткових випадків локальних поліноміальних сплайнів, близьких до інтерполяційних у середньому другого та третього порядків PDF
П. О. Приставка, О. О. Колганова 84-92
Методи та моделі тестування програмного забезпечення PDF
О. А. Руда, Ю. Б. Моденов 93-98
Модель системи управління корпоративною мережею із затримками сигнальної та управляючої інформації PDF
А. С. Савченко 99-103
Формальний опис простору пошуку при синтезі рішень PDF
В. В. Семко 104-111
Забезпечення якості та безпеки VoIP зв’язку шляхом реорганізації корпоративної TCP/IP мережі PDF
А. В. Соловьев, Д. В. Майструк, В. Н. Бондаренко 112-117
Програмна модель мереж на кристалі із нерегулярними топологіями PDF
Д. О. Феськов, О. Ю. Романов, Є. В. Короткий 118-123
Спеціалізовані способи структурування бази знань автоматизованої системи діагностування складного об`єкта авітехніки PDF
Ю. М. Чоха 124-129


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751