Безпека інформації

Науковий журнал «Безпека інформації» засновано у 1995 році. Засновником та видавцем є Національний авіаційний університет.
Основною метою журналу є висвітлення результатів наукових досліджень та поширення інформації з усіх аспектів інформаційної безпеки.
Журнал виходить три рази на рік українською, англійською та російською (змішаними) мовами.
Категорії читачів: студенти, аспіранти, докторанти, викладачі, науковці та фахівці у галузі інформаційної безпеки.

Мова видання: українська, англійська та російська.


Обкладинка науково-практичного журналу "Безпека інформації"

Стаття, яка подається до журналу, має відповідати вимогам та правилам, встановленим редакцією журналу.

Журнал (заснований ще у 1995 році) після деякої паузи та зміни засновників поновив свою активність з 2012 року на базі кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету.

Журнал «Безпека інформації» зареєстровано Державною реєстраційною службою України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 18940-7730 ПР від 25 травня 2012 р.).

Усі статті, опубліковані у журналі "Безпека  інформації", рецензуються членами редакційної колегії або уповноваженими  експертами у галузі інформаційної безпеки. Редакція може не поділяти думок авторів. Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть автори.

Цій онлайн-версії журналу присвоєно ISSN 2411-071X 
Key title: Bezpeka ìnformacìì (Online) 
Abbreviated key title: Bezpeka ìnf. (Online) 
Variant title: Ukrainian scientific journal of information security


Том 25, № 1 (2019)

Зміст

Кібербезпека та захист критичної інформаційної інфраструктури

Стаціонарні системи виявлення і попередження кібератак в інтересах кіберзахисту та кіберконтррозвідки (на прикладі США) PDF
Олександр Григорович Корченко, Ігор Вадимович Логінов, Сергій Олександрович Скворцов 5-12
Європейський досвід з питань боротьби з правопорушеннями в інформаційній сфері PDF
Анатолій Іванович Марущак 13-17
Інформаційна війна. Захист від деструктивних інформаційно-психологічних впливів. Частина 2. PDF
Володимир Олексійович Хорошко, Юлія Євгеніївна Хохлачова 18-23
Рекомендації щодо розробки моделі порушника інформаційної безпеки із загальною та спеціалізованою інформацією PDF
Олександр Володимирович Кіреєнко 24-29
Використання інформаційних технологій для розуміння процесів ухвалення колективних рішень Верховною Радою України PDF
Анатолій Броніславович Качинський, Ірина Валеріївна Стьопочкіна 30-37
Модель фінансування засобів кібербезпеки SMART CITY з процедурою отримання додаткових даних стороною захисту PDF
Валерій Анатолійович Лахно, Володимир Павлович Малюков, Дмитро Юрійович Касаткін, Андрій Ігорович Блозва, Володимир Валерійович Матієвський 38-44

Безпека комп’ютерних мереж та Інтернет

Просіювання пробних значень в методі множинного квадратичного k-решета на основі сигнальних остач PDF
Степан Дмитрович Винничук, Віталій Миколайович Місько 45-52
Побудова фільтрів Блума реконфігуровними засобами для вирішення задач інформаційної безпеки PDF
Сергій Якович Гільгурт 53-58
Вибір раціонального способу генерування паролів серед множини існуючих PDF
Володимир Леонідович Бурячок, Артем Вадимович Платоненко, Олексій Вікторович Семко 59-64

Захист програмного забезпечення та обладнання

Метод пасивного перешкоджання витоку інформації оптико-електронним каналом PDF
Вадим Валерійович Сінюгін, Юрій Євгенович Яремчук 65-69


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory