Безпека інформації

Науковий журнал «Безпека інформації» засновано у 1995 році. Засновником та видавцем є Національний авіаційний університет.
Основною метою журналу є висвітлення результатів наукових досліджень та поширення інформації з усіх аспектів інформаційної безпеки.
Журнал виходить три рази на рік українською, англійською та російською (змішаними) мовами.
Категорії читачів: студенти, аспіранти, докторанти, викладачі, науковці та фахівці у галузі інформаційної безпеки.

Мова видання: українська, англійська та російська.


Обкладинка науково-практичного журналу "Безпека інформації"

Стаття, яка подається до журналу, має відповідати вимогам та правилам, встановленим редакцією журналу.

Журнал (заснований ще у 1995 році) після деякої паузи та зміни засновників поновив свою активність з 2012 року на базі кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету.

Журнал «Безпека інформації» зареєстровано Державною реєстраційною службою України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 18940-7730 ПР від 25 травня 2012 р.).

Усі статті, опубліковані у журналі "Безпека  інформації", рецензуються членами редакційної колегії або уповноваженими  експертами у галузі інформаційної безпеки. Редакція може не поділяти думок авторів. Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть автори.

Цій онлайн-версії журналу присвоєно ISSN 2411-071X 
Key title: Bezpeka ìnformacìì (Online) 
Abbreviated key title: Bezpeka ìnf. (Online) 
Variant title: Ukrainian scientific journal of information security

 Том 26, № 3 (2020)

Зміст

Захист програмного забезпечення та обладнання

Технологія компоновочного кодування мікросегментів для підвищення безпеки відеоресурсів в інфокомунікаційних системах PDF
Володимир Вікторович Бараннік, Юрій Михайлович Бабенко, Валерій Володимирович Бараннік 181-190

Кібербезпека та захист критичної інформаційної інфраструктури

КІЛЬКІСНО-ЯКІСНА ОЦІНКА ТА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЕРЖАВИ PDF
Ігорь Васильович Пискун, Юлія Миколаївна Ткач, Володимир Олексійович Хорошко, Юлія Євгенівна Хохлачова, Ахмад Расмі Алі Аясрах, Аблуллах Фоуад Аль-Далваш 131-138
АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІСНУЮЧИХ ТЕХНІК РОЗПІЗНАВАННЯ ФЕЙКОВИХ НОВИН ДЛЯ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНІЙ ПРОПАГАНДІ PDF
Євгеній Федорович Штефанюк, Іван Романович Опірський, Олег Ігорович Гарасимчук 139-144
ОЦІНКА ВРАЗЛИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ КІБЕРЗАХИСТУ НА ОСНОВІ РИЗИКО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ PDF
Ігор Вікторович Рубан, Вадим Володимирович Тютюник, Володимир Ілліч Заболотний, Ольга Олександрівна Тютюник 145-155

Криптологія

Оцінка недетермінованих характеристик плаваючої схеми кодування методу криптокомпресій-ного представлення зображень в диференційованому базисі Без заголовку PDF
Володимир Вікторович Бараннік, Сергій Олександрович Сідченко, Дмитро Володимирович Бараннік, Валерій Володимирович Бараннік 168-180
Можливість застосування методів арифметичного кодування в системах криптографічного захисту інформації PDF
Володимир Вікторович Бараннік, Дмитро Сергійович Гаврілов, Максим Вікторович Пархоменко, Валерій Петрович Ерошенко 156-167


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory