Editorial Team

Головний редактор

Olexandr G. Korchenko, National Aviation University, Украина

Відповідальний секретар

Сергій Олександрович Гнатюк, Украина

Менеджер метаданих та сайту журналу

Cyril Anufriyenko, National Aviation University, Украина

Дизайнер обкладинок та логотипу

Cyril Anufriyenko, National Aviation University, Украина

Верстальник

Юлія Ярославівна Поліщук, Украина

Коректор

Юлія Ярославівна Поліщук, Украина