Том 2, № 48 (2016)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

Метод оцінювання інформативності еталонних даних геофізичного поля PDF
M. P. Mukhina, T. A. Yeremeieva 11-15
Алгоритм морфологічної кореляційно-екстремальної навігаційної системи PDF
M. P. Mukhina, A. O. Kuzmemko 16-21
Алгоритм кореляційного стереоскопічного розпізнавання PDF
M. P. Mukhina, M. I. Panarin 22-29
Алгоритм стиснення цифрових мовних сигналів на основі вейвлет-перетворення PDF
G. F. Konakhovych, O. Y. Lavrynenko, V. V. Antonov, D. I. Bakhtiiarov 30-36
Оцінювання якості цифрового каналу зв’язку з гелікоптером PDF
V. A. Ivanov, A. S. Zadorozhniy 37-42

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Корекція якості систем стабілізації PDF
A. K. Ablesimov, L. V. Bardon, N. I. Kutova 43-49
Робастна система керування беспілотним літальнім апаратом з програмним забезпеченням коефіцієнтів підсилення PDF
О. I. Nadsadna 50-57
Алгоритми для системи керування групами БПЛА PDF
S. P. Borsuk, I. O. Tretiakov 58-62

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

Автоматизоване проектування інерціальних стабілізованих платформ PDF
O. A. Sushchenko 63-68
Динамічна інтеграція даних під час проектування САПР PDF
V. M. Sіneglazov, A. P. Godny 69-75
Навчання модулів нейронної мережі PDF
O. I. Chumachenko, I. V. Kryvenko 76-80
Автоматична система визначення лінійної швидкості PDF
V. M. Sineglazov, E. V. Daskal, O. А. Petrychenko 81-86

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

Автоматизація технології дозаправлення у повітрі регіональних літаків PDF
M. K. Filyashkin 87-91
Один із методів скидання авіаційного підвісного блока із змінною геометрією PDF
N. F. Tupitsin, A. S. Yurchenko, I. C. Stepanenko 92-97
Система частинних показників оцінювання рівня підготовки пілота перед заняттям на тренажері PDF
V. M. Syneglazov, V. O. Glukhov 98-103
Одночасна локалізація та побудова карти для мобільних роботів PDF
V. M. Sineglazov, R. S. Novodranov 104-108
Комплексний навігаційний комплекс на основі гіперболічної і супутникової навігаційних систем PDF
I. V. Karachynetska, O. Yu. Koljada 109-113

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

Про похибки експоненційної моделі в розрахунках надійності відновлюваних систем тривалого використання PDF
V. M. Gribov, O. V. Kozhokhina, Yu. V. Hryshchenko 114-121
Моделювання процесу функціонування конвергентної мережі PDF
О. М. Kucheryava 122-126
Скореговані алгоритми для системи тестування пілотів на основі обмежень процесу навчання PDF
S. P. Borsuk, A. V. Kusyk 127-131
Дослідження надійності роботи операторів при змінах температурних умов PDF
N. I. Aralova, O. M. Klyuchko, V. I. Mashkin, I. V. Mashkina 132-139
Візуалізація 3D моделей зворотним розповсюдженням променя: геометричний підхід PDF
D. P. Kucherov, K. O. Morgun, T. I. Golenkovskaya 140-145
Математична модель розподілених магістралей передачі інформації PDF
V. V. Kozlovskyi, D. P. Chyrva, I. A. Basyuk, D. O. Volokitin 146-151


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.