Електроніка та системи управління

Журнал входить до Переліку наукових видань ВАК України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з технічних наук.

Мова видання: українська, російська, англійська


Електроніка та системи управління

Рік заснування: 2003, до 2010 року виходив під назвою "Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія "Електроніка та системи управління"

ISSN: 1990-5548

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16720-5292 ПР від 21.05.2010

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Національний авіаційний університет

Головний редактор: Синєглазов Віктор Михайлович, IEEE Senior Member, доктор технічних наук, професор

Заступники головного редактора:
Тунік Анатолій Азарійович, IEEE Senior Member, доктор технічних наук, професор
Яновський Фелікс Йосипович, IEEE Fellow, доктор технічних наук, професор

Відповідальний секретар: Cущенко Ольга Андріївна, доктор технічних наук, доцент
Члени редколегії: Білецький А.Я., Блохін Л.М., Васильєв В.В. (чл.-кор. НАН України), Ільницький Л.Я., Каляєв І.А. (чл.-кор. Російської академії наук), Кшиштоф Кульпа (Польща), Любка Дуковська (Болгарія), Нечаєв В.В. (Росія), Прокопенко І.Г., Сібрук Л.В., Франсуа Ле Шевальє (Нідерланди), Джордж Т. Шмидт (ІЕЕЕ Fellow, Кембрідж, США)

Адреса редакції: Національний авіаційний університет проспект Космонавта Комарова, 1, Київ, Україна, 03680 Тел.: (044) 406-74-55

ICV 2014 (Index Copernicus): 56.69

Impact-factor РІНЦ 2012: 0,059
ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.


РЕКЛАМА