Електроніка та системи управління

Журнал входить до Переліку наукових видань ВАК України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з технічних наук.

Мова видання: українська, російська, англійська


Електроніка та системи управління

Рік заснування: 2003, до 2010 року виходив під назвою "Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія "Електроніка та системи управління"

ISSN: 1990-5548

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16720-5292 ПР від 21.05.2010

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Національний авіаційний університет

Головний редактор: Синєглазов Віктор Михайлович, IEEE Senior Member, доктор технічних наук, професор

Заступники головного редактора:
Тунік Анатолій Азарійович, IEEE Senior Member, доктор технічних наук, професор
Яновський Фелікс Йосипович, IEEE Fellow, доктор технічних наук, професор

Відповідальний секретар: Cущенко Ольга Андріївна, доктор технічних наук, доцент
Члени редколегії: Білецький А.Я., Васильєв В.В. (чл.-кор. НАН України), Ільницький Л.Я., Каляєв І.А. (чл.-кор. Російської академії наук), Кшиштоф Кульпа (Польща), Любка Дуковська (Болгарія), Нечаєв В.В. (Росія), Прокопенко І.Г., Сібрук Л.В., Томашевський В.М. (НТУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського), Франсуа Ле Шевальє (Нідерланди), Джордж Т. Шмидт (ІЕЕЕ Fellow, Кембрідж, США)

Адреса редакції: Національний авіаційний університет проспект Космонавта Комарова, 1, Київ, Україна, 03680 Тел.: (044) 406-74-55

ICV 2014 (Index Copernicus): 56.69

Impact-factor РІНЦ 2012: 0,059
ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.