Концептуальна модель рівнів гармонійного формоутворення інтер'єрів, які виконані у історичних стилях

I. Kuznetsova, O. Yaremchuk, A. Romaskevich, S. Gladkich

Анотація


Проаналізовано рівні гармонійного формоутворення інтер’єрів, які виконані у історичних стилях. Запропоновано концептуальну модель, перший рівень якої передбачає створення художнього образу. Далі відбувається проектування на відповідних наступних рівнях: другому - елементному (визначається елементами композиції в інтер'єрі), третьому - параметричному (описує становище предметів інтер'єру в просторі), четвертому - засадному (задає правила створення композиційного насичення інтер'єру), п’ятому - зв'язному (зв'язує другий і четвертий рівень), шостому -виразному узагальнюючому.
Рівні гармонійного формоутворення інтер’єрів, які виконані у історичних стилях, конспективно розглянуто на прикладі інтер’єрів Королівського павільйону у Брайтоні, створеного за проектом Джона Неша.

Ключові слова


Формоутворення; історичний стиль; інтер'єр; елементи композиції; правила композиції; гармонія; художній образ; параметричний.

Посилання


Аркин Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. -М.: Искусство, 1990. -399 с.

Голубева О. Л. К вопросу о закономерностях гармонии художественной формы в пластическом искусстве. Дис. канд. иск. 17.00.04. - М.: 2000. -121 с.

Кузнецова І. О., Красовська О. М. Естетичні ідеали сучасності як віддзеркалення нових комп’ютерних методів. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. Харьків: ХДАДМ, 2012. -№12. -С.13-16.

Нестеренко А. А. Особенности построения и гармонизации объемной композиции в архитектуре. Дис. канд. арх. Теор. и ист. арх. 18.00.01. - М.: 1985. -223 с.

Соломенко А. Г. Категорії технічної естетики у використанні елементів історичних стилів в інтер’єрі. Теорія та практика дизайну: зб. наук. пр. Мистецтвознавство. -К.: «Компринт», 2017. Вип.12. -С. 205-215.

Pipes A. Foundations of art and design. London: Laurence King Publishing, 2008. -272 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.