ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ-МУЗИКАНТІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Автор(и)

  • Олена Вікторівна Дацун Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15484

Ключові слова:

корекційна програма, корекція тривожності, методи арт-терапії, музичні здібності, передконцертна тривожність, тривожність

Анотація

У статті розглядається одна з актуальних науково – практичних проблем сучасної психологічної науки – подолання тривожності у дітей, що займаються музичною діяльністю. Для ефективної реалізації себе в музичній сфері, підвищенню мотивації до навчання музиці та найкращому прояву музичних здібностей у дітей є необхідним зниження рівня їх тривожності. Тому є актуальним звернути увагу на розробку програми корекції тривожності у дітей, що навчаються в гуртках музичного спрямування при позашкільних навчальних закладах. Мета дослідження: розробити комплексну програму корекції тривожності у дітей, що займаються в гуртках музичного спрямування на базі позашкільних навчальних закладів засобами арт-терапії. Для вирішення поставлених завдань використовувались наступні методи дослідження: аналіз наукової літератури; експертна оцінка розвитку музичних здібностей вихованців хорової студії; логіко-структурне моделювання для розробки корекційної програми подолання тривожності у дітей; виконання завдань на рефлексію, аналіз продуктів діяльності вихованців при виконанні розроблених індивідуальних завдань. Результати: на основі теоретичного аналізу наукової літератури визначено особливості прояву тривожності вихованців гуртків музичного спрямування позашкільних навчальних закладів. Для корекції тривожності розроблено комплексну програму з використанням арт-терапевтичних методик, зокрема методика переживання відчуття часу «Сліди на піску», методика роботи з відчуттям тривоги «Край води», «Малювання каракулів», «Каміння, що ми носимо», методика корекції негативних станів «Світло в кінці тунелю», методика корекції тривоги «Робота з сіллю. Малювання янгола». Висновки: емпірично підтверджено, що запропонована програма корекції тривожності у дітей – музикантів є ефективною і може бути рекомендована для використання в комплексних програмах корекції тривожності.

Біографія автора

Олена Вікторівна Дацун, Національний авіаційний університет

старший викладач кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Посилання

Теплов, Б. М. (2004). Психология и психофизиология индивидуальных различий. М.: Издательство МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК».

Вартанян, А. В. (1982). Возрастные особенности эмоционального состояния учащихся-исполнителей в процессе обучения музыке: Автореф. канд. психол. наук (19.00.07). Ереван.

Подуровский, В. М., & Суслова, Н. В. (2001). Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности: М.: ВЛАДОС.

Дацун О.В. (2020). Розвиток емоційності вихованців позашкільних навчальних закладів засобами арт-терапії. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. № 17, 116-124. Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/issue/view/797

Downloads

Опубліковано

2021-06-01

Номер

Розділ

Статті