ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Наталія Максимівна Василишина Національний авіаційний університет
  • Тетяна Сергіївна Скирда Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15472

Ключові слова:

інноваційний, іноземна мова, комунікативна компетентність, технології, презентації, підходи, словники, цифрова ера

Анотація

У статті представлено результати теоретичного аналізу формування іншомовної комунікативної компетентності у процесі фахової підготовки сучасних здобувачів вищої освіти в умовах цифрової ери. Мета дослідження. Метою дослідження був розгляд інноваційних тенденцій організації іншомовної, зокрема англомовної освіти в умовах диджиталізації як засобу модернізації професійної підготовки студентів.

Проведено огляд класичного опереційно-методологічного інструментарію іншомовної освіти, що дав змогу виявити значні недоліки у формуванні іншомовних компетентностей. Методи. У межах науового пошуку розв’язання проблеми були використані метод дослідницької філософії, дослідницький  підхід, метод збору даних, метод відбору і cпроб, а також метод застосуванню етичних міркувань. Результати. Результати дослідження продемонстрували, що використання презентацій, інформаційно-комунікаційних технологій, словників сприятимуть ефективності фахової підготовки в її англомовній частині. Варто зауважити, що стадії залучення, навчання та активної діяльності трьох-етапної методики організації заняття з англійської мови сприятиме модернізації освітнього процесі в закладах вищої освіти України. Висновки. Ми дійшли висновків, що впровадження цифрових технологій вимагає абсолютно нового переосмислення функціонування вищої школи: дотепер наші уявлення про освіту спиралися на норми і цінності ХХ століття. Таким чином студентів готують до завдань минулого, а не до нових викликів суспільства, яке зазнає постійних змін. Проте молодь повинна бути підготовлена до свого майбутнього – інтелектуально та емоційно і за коректних умов. Дигіталізація ґрунтовно змінює наше глобальне суспільство на всіх рівнях. Вже один лише погляд на стрімкий розвиток штучного інтелекту дає уявлення про те, що нас чекає в найближчому майбутньому.

Було доведено, що аудіо та візуальне сприйняття інформації, експерименти і перевірка з використанням цифрових технологій урізноманітнюють заняття та позитивно впливають на мотивацію учнів. Таким чином, завдяки цифровим компонентам індивідуальне та колективне навчання приносять більше задоволення, а навчальний процес стає наочнішим

Біографії авторів

Наталія Максимівна Василишина, Національний авіаційний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин

Тетяна Сергіївна Скирда, Національний авіаційний університет

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин

Посилання

Bocconi, S., Kampylis, P., & Punie, Y. (2013). Framing ICT‐enabled Innovation for Learning: the case of one‐to‐one learning initiatives in Europe. European Journal of Education, 48(1), 113 – 130.

Brunner, C., Fasca, C., Heinze, J., Honey, M., Light, D., Mandinach, E. B., & Wexler, D. (2005). Linking data and learning: The Grow Network study. Journal of Education for Students Placed At Risk, 10(3), 241–267.

Gupta, D. (2005). ELT in India: “A Brief and Current overview”. Asian EFL Journal, Volume 7, Issue 1, 12 – 17.

Nunan David (1991) “Communicative tasks and the language curriculum”. TESOL, Quarterly 25 (2), 279 – 295.

Orlikowski, W. J., & Barley, S. R. (2001). Technology and institutions: What can research on information technology and research on organizations learn from each other? MIS quarterly, 25(2), 145 – 165.

Purushotma, R. (2005). “You‟re not studying, you‟re just”. Language Learning and Technology, 9 (1), 80 – 96.

Vyas, A., Manish & Patel L. Y. (2009). “Teaching English as a second language – a new Pedagogy for a New Century”. PHI Learning. New Delhi. 211 – 342.

Wayman, J. C., Jimerson, J. B., & Cho, V. (2012). Organizational considerations in establishing the Data-Informed District. School Effectiveness and School Improvement, 23(2), 159 – 178

Downloads

Опубліковано

2021-06-01

Номер

Розділ

Статті