THE PROBLEM OF CHOICE OF EDUCATION COMMUNICATIVE PARADIGM

Authors

  • Н. І. Ашиток Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.10.8081

Abstract

In the article the specific character of communication in the system of equipment on the border of millenniums, related to forming of
post-nonclassical paradigm is considered.

Author Biography

Н. І. Ашиток, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Кандидат філософських наук, доцент

References

Бурбан Н. М. Спілкування і предметна діяльність //

Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. –

Дрогобич: Редакційно-видавничий ДДПУ імені І. Франка, 1998. – Випуск 2. Філософія. – С. 47-55.

Возняк В. Філософсько-педагогічні міркування //

Філософська і соціологічна думка – №1, 1996. – С. 201-223.

Євтодюк А. В. Синергетично-футурологічний вимір

сучасної філософії освіти // Практична філософія. – №13. —

– С. 218-228.

Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методи

соціальної роботи. – 2 видання, доповнене і виправлене. – К.: МАУП, 2003. – 168 с.

Педагогічна соціологія / В. Болгарін та ін. – Тернопіль:

Підручники і посібники, 1998. – 144 с.

Реан А. А. Психология личности: Социализация,

поведение, общение / А. А. Реан. – М.: АСТ, СПб: Прайм –

ЕВРОЗНАК, 2007. – 407 , (9) с.

Рижак Л. Освіта як трансактне спілкування:

філософський аналіз // Проблеми гуманітарних наук. Наукові

записки ДДПУ. – Дрогобич : Редакційно-видавничий ДДПУ

імені І.Франка, 2002. – Випуск 10.–. С.4-14.

Фуллан М. Сила змін: вимірювання глибини освітніх

реформ. – Львів: Літопис, 2000. – 269 с.

Published

2015-05-16

Issue

Section

Cultural Studies