THE SUBJECT OF RECONSTRUCTION REFLECTION

Authors

  • В. Л. Чуйко Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.10.7995

Abstract

It is regarded the process of reflection of Ukrainian philosophy.

Author Biography

В. Л. Чуйко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Доктор філософських наук, професор

References

Чуйко В.Л. Рефлексія основоположень філософії

науки: Монографія. – К.,2000. – 252 с.

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. – К.:

ПАРАПАН, 2003. – 240 с.

Чуйко В.Л. Раціональність як форма протистояння

симуляції існування в ХХ ст. // Філософська антропологія та

сучасність (пам’яті В.Г.Табачковського) Філософсько-

антропологічні студії’ 2008. – К.: «Стилос». С.213-220.

Славой Жижек. Дражливий суб’єкт: відсутній центр

політичної онтології / Пер. з англ.. Димерець Р.Й. – К.: ППС –

, 2008. – 510 с.

Чуйко В.Л. Когнітивізм як об’єкт когітології.

Монографія. – Ніжин: “Міланік”, 2007. – 147 с.

Чуйко В.Л. Когітологічна концепція істини // Філософські

проблеми гуманітарних наук. – №15, 2009. с.153-159.

Патнем Х. Розум, істина й історія. – К.: Альтернативи,

– С.20-23.

Меркулов И.П. Когнитивные способности. –М., 2005. – 168 с.

Published

2015-05-15

Issue

Section

Philosophy