СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ

Автор(и)

  • Наталія Ченбай Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16570

Ключові слова:

відповідальність, соціальна відповідальність, екологічна криза, людина-природа, екологічна етика

Анотація

У статті досліджується феномен соціальної відповідальності на всіх її рівнях в умовах загострення
глобальної екологічної кризи. Показано, що глибинні причини її появи пов′язані з кризою духовності людства, яка й
породила безвідповідальне і споживацьке ставлення людства до біосфери. Виявлено, що осмислення кола проблем,
пов′язаних із складною екологічною ситуацією в світі, та пошук дієвих шляхів в напряму їх вирішення вимагає
докладання сумарних зусиль як представників різних галузей науки, так і філософів задля розробки спільної стратегії
виживання людства.

Посилання

Exracts from closing UNCED statement, in an UNCED

summary, Final Meeting and round -up of Conference, June 14,

, P. 1. UN Document ENV/DEV/RIO/ 29, 14 June 1992.

Гирусов Э. В. Автотрофность как новая парадигма

социального развития / Э. В. Гирусов // Реалии ноосферного

развития. – М.: Ноосфера, 2003.

Грішнова О. А. Соціальна відповідальність бізнесу:

розуміння сутності, сучасний стан, проблеми і перспективи

розвитку в Україні / О. А. Грішнова // Соціалізація відносин у

сфері праці в контексті стійкого розвитку; За наук. ред. А.М.

Колота. – К.: КНЕУ, 2010. – 348 с.

Дмитренко Г. А. Соціальна відповідальність як імператив

зворотного зв'язку у системі державного управління /

Г.А. Дмитренко // Економіка та держава. – Вип. 8. – К., 2016. –

С. 12-18.

Дротянко Л. Г. Екологічна криза техногенної цивілізації:

ризики ХХI століття / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – Вип

(34). – К.: НАУ, 2021. – С. 9-14.

Єрмоленко А. М. Соціальна етика та екологія. Гідність

людини – шанування Природи / А. М. Єрмоленко // Монографія. –

К.: Лібра, 2010. – 416 c.

Иванова В. М. Социальная ответственность как

интегральное качество личности / В. М. Иванова // Южный

Федеральный Университет, [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: https: sworId.com.ua>simpoz2

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для

технологічної цивілізації / Г. Йонас; пер. з нім. – К.: Лібра, 2001. –

с.

Калинина Н. В. Экологическая этика в традиционном и

современном сознании / Н. В. Калинина // Вестник Амурского

государственного университета. – Вып. 50: Серия: Гуманитарные

науки. – 2010. – С. 9-15.

Кримський С. Б. Запити філософських смислів /

С.Б. Кримський .– К.: ПАРАПАН, 2003. – 240 с.

Леопольд О. Календарь песчаного графства / О. Леопольд.

– М.: Мир, 1980. –216 с.

Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь Разума /

Н.Н. Моисеев. – М.: МНЭПУ, 1998.

Норгаард Р. Преданное развитие: конец прогресса и

коэволюционный пересмотр Будущего / Р. Норгаард // Лондон и

Нью-Йорк Routledgе. ISBN978-0415068628

Онопрієнко В. І. Технологічне суспільство і техногенна

цивілізація: ознаки, еволюція, ризики, стратегія контролю /

В. І. Онопрієнко, М. В. Онопрієнко // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – Вип

(20). – К.: НАУ, 2014. – С. 22-26.

Орденов С. С. Формування екологічної свідомості в умовах

глобалізації / С. С. Орденов // Вісник Національного авіаційного

університету. Серія: Філософія. Культурологія. – Вип 2 (34). – К.:

НАУ, 2021. – С. 46-50

Родоман Б. Б. Биосфера без человека, экологическая

поляризация культуры, неэгалитарная демократия // Ноосфера:

реальность или красивый миф? / Б. Б. Родоман // Материалы

постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба

ученых «Глобальный мир». Институт мировой экономики и

международных отношений. – Вип. 4(27). – М.: Новый век, 2003.

Степин В. С. Наука и культура / В. С. Степин. // Вопросы

философии. – Вып. 10. – 1998. – С. 5.

Толстоухов А. Екологічна свідомість і влада: проблеми

взаємовідносин / А. Толстоухов // Хроніка 2000. – 1998. – № 27-

– C. 538-556.

Фельдман О. Б. Альтруїзм як чинник екологічної безпеки

людства / О. Б. Фельдман // Гуманітарний вісник ЗДІА. – Вип. 60.

– 2015. – С. 184-192.

Швець О. В. Відповідальність як соціальне явище:

теоретико-правові засади / О. В. Швець // Науковий вісник

Львівського державного університету внутрішніх справ. – Вип. 1 –

– С. 84-92.

Шоріна Т. Г. Поняття сучасної екології в фокусі соціально-

філософського та наукового знання / Т. Г. Шоріна // Вісник

Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культурологія. – Вип 2 (34). – К.: НАУ, 2021. – С. 76-81.

Downloads

Опубліковано

2022-08-12