АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ

Автор(и)

  • Лариса Мокляк Національний авіаційний університет
  • Ганна Покотило

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16561

Ключові слова:

екологічна свідомість, екологічна культура, екологічна етика, цінності духовні, відповідальність, спільносвіт

Анотація

У статті здійснюється аналіз й обґрунтування аксіологічних засад екологічної свідомості як засадничого
й визначального складника екологічної культури особистості і суспільства, уточнюється поняття «екологічна
свідомість». Проаналізовано ті цінності-концепти, які в сучасних умовах буття постіндустріального суспільства
виходять на перший план і мають сприяти формуванню сучасної екологічної культури людини глобалізованого світу,
виконувати організуючу функцію у систематизації знань, навичок, цілей людської діяльності в реальному процесі
гармонізації відносин «людина - природа - суспільство».

Посилання

Єрмоленко А. М. Соціальна етика та екологія. Гідність

людини – шанування природи: монографія / А. М. Єрмоленко.

– К.: Лібра. 2010. – 416 с.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для

технологічної цивілізації / Г. Йонас – К.: Лібра. 2001. – 400 с.

Кисельов М. М. Екологічна свідомість як феномен

освітянського процесу / М. М. Кисельов // Філософська думка.

– 2005. – №5. – С. 130-149.

Кисельов М. М. Екологічні виклики на межі тисячоліть /

М. М. Кисельов. // Філософська думка. – 2006. – №2. – С. 101-

Кисельов М. М. Мораль і право в екологічній етиці /

М. М. Кисельов // Практична філософія. – 2017. – №4. – С. 3-

Кисельов М. М. Феномен життя у сучасному

філософському дискурсі: монографія / М. М. Кисельов,

Т. В. Гардашук, Ю. А. Іщенко, С. І. Грабовський. – Ніжин:

Видавець ПП Лисенко М.М. – 2018. – 296 с.

Клешня Г. М. Роль традиційних цінностей культури у

суспільному розвитку інформаційної доби / Г. М. Клешня //

Вісник Національного авіаційного університету. Серія:

Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 1

(29). – К.: НАУ, 2021. – С. 135-141.

Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації

катастроф / Л. Костенко // Буковина. – 2004. – 4 вересня.

Маєр-Абіх К. М. Повстання на захист природи. Від

довкіля до спільно світу / К. М. Маєр-Абіх. – К.: Лібра. 2004. –

с.

Малахов В. А. Етика: Курс лекцій / В. А. Малахов – К.:

Либідь. 1996. – 304с.

Малахов В. А. Мораль на межі людського: виклики

сьогодення / В. А. Малахов // Цивілізаційні виміри моральності:

Зміна парадигми. Проект «Наукова книга». – К.: Наукова

думка. 2007. – С. 3-40.

Мокляк Л. І. Природа як духовна цінність у становленні

культури сучасного українського суспільства / Л. І. Мокляк,

Г. М. Покотило // Вісник Національного авіаційного

університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник

наукових праць. – Вип. 2 (22). – К.: НАУ, 2015. – С. 135-140.

Скиба О. П. Екологічна культура як складова духовності

сучасної людини / О. П. Скиба // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія:

Збірник наукових праць. – Вип. 1 (33). – К.: НАУ, 2021. –

С. 146-149.

Федотов Г. П. Святые древней Руси (X-XVII ст.) /

Г.П. Федотов. – Paris: YMCA-PRESS. 1989.

Фромм Э. Душа человека / Э. Фромм. – М.: Республика.

– 430 с.

Everden L. L.N. The Natural Alien: Humankind and

Environment / L. L.N Everden. – Toronto: University of Toronto Press,

Naess A. Ecology, Community and Lifestyle / Naess A. –

New-York, 1989.

Downloads

Опубліковано

2022-08-12