ФІЛОСОФСЬКЕ ЗНАННЯ В ІСТОРИЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

Автор(и)

  • О. Нечухрін
  • С. Синяков
  • І. Скиба Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16530

Ключові слова:

філософія, історична наука, методологія, поняття, позитивізм, соціальна історія, історичне пізнання, світогляд, цінність, концепція, парадигма

Анотація

Вступ. Філософські ідеї та принципи – це механізми зв’язку ідеологічних цінностей із предметно-методологічними засобами
історичного дослідження. Водночас недостатньо дослідженим залишається питання про особливості та механізми соціокультурної, філософсько-світоглядної зумовленості суспільно-гуманітарного комплексу наук загалом та історичного пізнання зокрема. Мета та завдання полягають у з'ясуванні специфіки впливу філософських ідей, концепцій та принципів на концептуальну побудову, методологію категоріального апарату та предметну галузь історичної науки. Цей напрямок аналізу дає можливість по-новому поглянути на структуру та організацію історичного дослідження, розкрити шляхи та можливості вивчення регуляторів і стимулів пізнавальної діяльності історика, умов вибору та переваги теоретико-методологічних досліджень. Методологія дослідження включає синтез філософських, економічних, соціологічних та історичних концепцій. Результати дослідження. Предметом історичного пізнання стає культура як система життєвих орієнтацій людини, як реальний зміст свідомості індивіда. Перегляд проблем історичних досліджень дозволив історикам проаналізувати нові історичні тексти, матеріали, що передбачають вивчення систем цінностей і культурних уявлень, властивих людям, які сформували ці структури. Важливість поставлених перед істориками нових завдань визначалася тим, що духовна сфера, менталітет, ідеї, закладені у свідомості людей їх культурою, є важливим чинником історичного розвитку. Обговорення. Стверджуючи залежність історичної науки, її категоріально-методологічного апарату від філософських концепцій, слід пам'ятати про відносну самостійність історичного пізнання. Більше того, дослівне дотримання того чи іншого з канонів будь-якої філософської системи неможливе для історичної науки. Висновки. Ключове положення філософії в системі передбачуваного світоглядного пізнання пояснюється тим, що вона сама як теоретичний світогляд є таким розумінням універсального, яке, на відміну від історичного пізнання, поєднує онтологічні уявлення про історію з ціннісно-
світоглядними орієнтаціями людства. Ідеологічні принципи та методологічні засади філософії є якісним аспектом і важливим
теоретичним засобом історичного дослідження. Вони допомагають історику окреслити запропоновані рішення, а наприкінці роботи осмислити результати та дати їм філософське тлумачення.

Посилання

Stepin, V. 1989. ″Scientific knowledge and values of technogenic

civilization″. Voprosy filosofii, Problems of Philosophy 10: 3-18.

Stepin, V. 2006. Philosophy of science. Moscow: Gardariki.

Sidortsova, S., ed. 2005. Methodological problems of history.

Minsk: Tetrasystems.

Repina, L. 2011. Historical science at the turn of XX-XXI centuries:

social theories and historiographical practice. Moscow: Krug.

Goff, J. 2013. History and memory. Translated by K. Akopyan.

Moscow: ROSSPEN.

Nechukhrin, A. 2003. Theoretical and methodological

foundations of Russian positivist historiography (80-ies. XIX century -

. Grodno: Grodno State University.

Mogilnitsky, B. 2001. History of historical thought of the twentieth

century: Issue 1, ″Crisis of historicism″. Tomsk: UN-TA.

Ramazanov, S. 1999. The Crisis in the Russian historiography of

the early twentieth century. 2 parts. Part 1, ″Formulation and

attempted solution of the problem″. Volgograd: Publishing house

Volgu.

Mogilnitsky, B. 1969. ″About one experience of psychological

interpretation of the history of medieval Germany (cultural and

historical method of Karl Lamprecht)″. Methodological and

historiographical questions of historical science 6: 121-135.

Mogilnitsky, B. 2011. ″Revolution of 1917: new approaches.″

Problems of history and historical knowledge. Tomsk: UN-TA.

Drotianko, L. 2015. ″Nauka yak fenomen kultury u filosofskii

spadshchyni S. Krymskoho″ [″Science as a phenomenon of culture in

the philosophical heritage of S. Krymsky″]. Visnyk Natsionalnoho

aviatsiinoho universytetu. Seriia : Filosofiia. Kulturolohiia, Proceedings

of the National Aviation University. Series: Philosophy. Cultural

Studies 2: 10-13.

Siniakov, S., and E. Slastenko. 2010. ″Metodologicheskie

problemy v rossiyskoy filosofii istorii kontsa XIX - nachala XX vv.″

[″Methodological problems in the Russian philosophy of history in the

late XIX - early XX cс.″]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho

universytetu. Seriia : Filosofiia. Kulturolohiia, Proceedings of the

National Aviation University. Series: Philosophy. Cultural Studies 1:

-32. https://doi.org/10.18372/2412-2157.11.8137

Siniakov, S., and E. Slastenko. 2013a. ″O modernizatsii istorii

(uroki diskussii 60-70 gg. XX st. v zapadnoy filosofii i metodologii

istorii)″ Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia :

Filosofiia. Kulturolohiia, Proceedings of the National Aviation

University. Series: Philosophy. Cultural Studies 1: 17-22.

Siniakov, S., and E. Slastenko. 2013b. ″Sotsialno-istoricheskoe

poznanie: tsennostno-mirovozzrencheskie problemy″ [″Sociohistorical

knowledge: value and worldview problems″]. Visnyk

Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia : Filosofiia. Kulturolohiia,

Proceedings of the National Aviation University. Series: Philosophy.

Cultural Studies 2: 25-32.

Skyba, O. 2010. ″Kulturno-istorychnyi vymir styliu naukovoho

myslennia″ [″Cultural and historical dimension of the style of scientific

thinking″]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia :

Filosofiia. Kulturolohiia, Proceedings of the National Aviation

University. Series: Philosophy. Cultural Studies 1:172-175.

Downloads

Опубліковано

2022-08-12