СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ

Автор(и)

  • Н.І. Ашиток Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16334

Ключові слова:

соціокультурний аспект, інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технології, освіта

Анотація

У статті зазначено, що в епоху становлення інформаційного суспільства посилюється вплив інформаційно-
комунікаційних технологій на освіту. Наголошено, що зміни, пов’язані із впровадженням цих технологій, настільки стрімко та
інтенсивно втілюються в нову освітню реальність, що суб’єктами освіти не завжди усвідомлюється, що ці технології є лише
засобом, а не метою. Розглянуто переваги і недоліки впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Проаналізовано
чинники дегуманізації та відчуження. Зазначено, що сучасне суспільство приречене на освіту з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій, проте метою цифровизації освіти має бути реалізація гуманізму.

Посилання

Ашиток Н. І. Нова освітня реальність: дистанційна освіта у

вищій школі в умовах карантину / Н. І. Ашиток // Молодь і ринок. –

№ 3 (189). – 2021. – С.11-15.

Ашиток Н. І. Цифровізація дистанційного навчання в

Україні / Н. І. Ашиток // Вісник Національного авіаційного універ-

ситету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2021 – № 1 (33) 2021.

– С. 85-88.

Дротянко Л. Г. Цифровий вимір сучасного етапу цивіліза-

ційного розвитку соціуму / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного

авіаційного університету. Сер.: Філософія. Культурологія. – 2021.-

№ 1 (33). – С. 18-21.

Кравченко С. А. Цифровизация образования: риски

дегуманизации / С. А. Кравченко // Социология и общество:

традиции и инновации в социальном развитии регионов. Сбор-

ник докладов VI Всероссийского социологического конгресса. –

Москва: РОС; ФНИСЦ РАН, 2020. – С. 3179-3184.

Малышко А. А. Философские аспекты процессов

дистанционного образования / А. А. Малышко // Вестник МГТУ. –

Т. 10. – № 3. – 2007. – С. 394-398.

Маркузе Герберт. Одновимірна людина. Дослідження

ідеології розвинутого індустріального суспільства / Герберт

Маркузе // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія.

– К.: Либідь, 1996. – С. 87-134.

Моор П. К. Дистанционное образование: проблемы и

перспективы. Инновационные технологии в образовании /

П. К. Моор // Материалы IV Международной научно-практической

видеоконференции. – Тюмень: ТИУ, 2017. – С.115-117.

Світлична О. С. Інформаційно-комунікаційні технології

викладання дисциплін у вищих навчальних закладах /

О. С. Світлична, О. М. Гончаренко // Науково-методичні

засади розвитку сучасної економічної освіти: матеріали

науково-методична конференція професорсько-викладацького

складу. – Одеса: ОНЕУ, 2014. – Режим доступу: http://dspace.oneu.

edu.ua /jspui/ bitstream/.pdf

Соколова, И. В. Социальная информатика / И. В. Соколова.

– М.: МГСУ, 2002. – 256 с.

Цифровой мир будущего: тренды и новые возможности в

сфере образования. – Режим доступу: https://nv.ua/project/cifroviysvit-

maybutnogo-trendi-ta-novi-mozhlivosti-v-sferi-osviti-50120541.html

Швець Д. Є. Соціокультурні аспекти інформатизації вищої

освіти / Д. Є. Швець. – Режим доступу: http://www.disslib.org

/sotsiokulturni-aspekty-informatyzatsiyi-vyshchoyi-osvity.html

Information and communications technology. Wikipedia.

URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications

_technology/

Downloads

Опубліковано

2022-06-02