ДОМІНАНТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ УМІНЬ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Автор(и)

  • Л. Г. Настенко Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.1.15467

Анотація

У статті актуалізується потреба цілісно-інтеграційного підходу до навчального процесу під час підготовки спеціаліста у вищій школі, обґрунтовується один із дієвих шляхів вирішення цього завдання - формування системи культурологічних умінь через упровадження інтеграційних культурологічних модулів.


Біографія автора

Л. Г. Настенко, Національний авіаційний університет

канд. пед. наук

Посилання

Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. - М.: Политиздат. 1991. - 525 с.

Гинецинский В. И. Знание как категория педагогики: Опыт педагогической когитологии. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та 1989- 244 с.

Усова А. В. Бобров А. Л. Формирование у учащихся учебных умений. - М.: Знание, 1987. -110 с.

Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. - М.: Просвещение, 1975.-160 с.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. - М.: Смысл, 1999.-425 с.

Номер

Розділ

Культурологія