УНІВЕРСИТЕТ XXI СТОЛІТТЯ: СУЧАСНИЙ ВИМІР

Автор(и)

  • Н. М. Сухова Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.1.15454

Анотація

Існування тієї чи тієї методичної концепції створює певні обрії діяльності в межах навчально-пізнавального процесу. Вони окреслюються усвідомленим попереднім досвідом, сформульованими дидактичними принципами, поняттєвим апаратом, що широко використовується, та іншими чинниками. Але в перш за все вони пов язані з парадоксами,у яких з часом концентрується можливе і неможливе, типове і стереотипне, логічне та інтуїтивне в діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу.


Біографія автора

Н. М. Сухова, Національний авіаційний університет

канд. філос. наук

Посилання

Долженко О.В. Очерки по философии образования. - М.: Компания Кворум: ПРОМО - Медиа, 1995. - 240 с.

Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного образования // Педагогика. - 1997. - №4. - С. 11-17.

Амонахивили Ш. А. Основания педагогики сотрудничества // Новое педагогическое мышление. - М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1989.-С.144-176.

Сухова Н. М. Становлення методологічних засад філософії освіти як пріоритетної галузі гуманітарного знання: Автореферат дис. канд. філос. наук / Інститут вищої освіти АПН України. Спец. Вчена рада К 26.456.01. - К., 2002.-24 с.

Номер

Розділ

Філософія