Поточний номер

Том 1 № 1-2 (2012)
Опубліковано: 2012-04-09

ЕКОНОМІКА

Переглянути всі випуски
Рік заснування:2008

Проблематика:У збірнику наукових статей розглядаються актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, економіки, права та туризму.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14081-3052 Р від 19.05.2008

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/7 від 13.12.2000

Галузь науки:технічні науки

Періодичність:4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Національний авіаційний університет

Головний редактор: Жалоба І.В., доктор історичних наук

Заступник головного редактора: Антипенко В.Ф., доктор юридичних наук; Балабанов Г.В., доктор географічних наук; Татаренко Н.О., кандидат економічних наук

Відповідальний секретар:Соколовська Т.В.

Члени редколегії:
З питань економіки:
Ареф'єва О.В., д-р екон. наук; Біленко Т.І., канд. екон. наук; Дьомін О.О., канд. екон. наук; Жаворонкова Г.В., д-р екон. наук; Жук М.В., д-р екон. наук; Загорулько В.М., д-р екон. наук; Кулаєв Ю.Ф., д-р екон. наук; Ложачевська О.М., д-р екон. наук; Новицький В.Є., д-р екон. наук; Пахомов Ю.М., акад. НАН України; Рибалкін В.О., д-р екон. наук; Чужиков В.І., д-р екон. наук
З питань політології:
Владимиров В.М., д-р філол. наук; Гріліхес І.В., канд. філол. наук; Грубов В.М., д-р політ. наук; Кривошея Г.П., канд. іст. наук; Потятинник Б.В., д-р філол. наук; Ржевська Н.Ф., канд. політ. наук; Сіверс В.А., д-р філос. наук; Тупчієнко Л.С., канд. політ. наук; Фоменко А.М., канд. філос. наук
З питань права:
Бородін І.Л., д-р юрид. наук; Діхтієвський П.В., д-р юрид. наук; Козловський А.А., д-р юрид. наук; Кубальський В.Н., канд. юрид. наук; Марущак А.І., д-р юрид. наук; Назаров В.В., д-р юрид. наук
З питань туризму:
Вишневський В.І., д-р геогр. наук; Дудник І.М., д-р геогр. наук; Любіцева О.О., д-р геогр. наук; Пестушко В.Ю., канд. геогр. наук; Ткачук Л.М., канд. геогр. наук; Уварова Г.Ш., канд. пед. наук; Яковенко І.М., д-р геогр. наук; Яценко Б.П., д-р геогр. наук


Адреса редакції: Національний авіаційний університет Інститут міжнародних відносин просп. Космонавта Комарова, 1, Київ-80, Україна, 03680 Тел.: (044) 497-32-63; 406-76-15 Е-mail: imv_09@ukr.net