Теорії впливу іноземних інвестицій на економічне зростання країни

Автор(и)

  • Марина Едуардівн Прохорова Національний авіаційний університет
  • Юлія Вікторівна Лотоцька Національний авіаційний університет

Ключові слова:

теорії прямих іноземних інвестицій (ПІІ), інтерналізація, економія на масштабі, еклектична парадигма, конкурентна перевага націй, парадигма «летючих гусей», життєвий цикл товару, олігополія і ПІІ

Анотація

У статті проаналізовано теорії впливу іноземних інвестицій на економічне зростання країни. Представлено еволюцію поглядів на прямі іноземні інвестиції, їх переваги та недоліки та безпосередній вплив на економіку країни, у тому числі на збільшення національного доходу та темпи економічного зростання

Біографії авторів

Марина Едуардівн Прохорова, Національний авіаційний університет

Інституту міжнародних відносин; кандидат економічних наук; доцент

Юлія Вікторівна Лотоцька, Національний авіаційний університет

Інституту міжнародних відносин; бакалавр спеціальності «міжнародні економічні відносини»

Посилання

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Кн. І–ІІІ. – М.: Наука, 1993. – 568 с.

Рикардо Д. Сочинения. – Т. 1. – 240 с.

Дука А. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посібник / А.П. Дука.– Вид. 2-е. – К.: Каравела, 2008. – 432 с.

Мельник В. Міжнародна інвестиційна діяльність. Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 249 с.

Реверчук С., Вовчак О., Кубів С. та ін. Інституційна інвестологія. – К.: Атіка, 2004. – C. 208

Татаренко Н., Поручник А. Теорії інвестицій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – C. 160

Fischer Paul Foreign direct investment in Russia. Strategy for Industrial Recovery. Macmillan Press Ltd., 2000

Гришаєва Ю. Г. Методичний інструментарій до визначення факторів впливу на формування інвестиційної привабливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-12-15

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА