Збройні сили України у структурі сектора безпеки та оборони

Автор(и)

  • Станіслав Юрійович Поляков Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова:

Збройні Сили України, Сектор безпеки та оборони, Воєнна організація держави

Анотація

Анотація: у статті визначено місце Збройних Сил України у структурі сектору безпеки та оборони. Обґрунтовано необхідність ухвалення Закону України «Про Сектор безпеки і оборони України та демократичний цивільний контроль над ним». Проаналізовані та співвіднесені поняття «воєнна організація держави» та «сектор безпеки та оборони»

Біографія автора

Станіслав Юрійович Поляков, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

кандидат юридичних наук; доцент; завідувач кафедри загальновійськових та правових дисциплін
військово-юридичного факультету

Посилання

Административное право Украины. – 2-е изд., перераб. и доп. [Учебник для студентов высш. учеб. Заведений юрид. спец. / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцкий, В. Н. Гаращук и др.] под ред. проф. Ю. П. Битяка. – Харьков: Право, 2003. – 576 с.

Большая Энциклопедия / под ред. С. Н. Южакова. – С.-Пб. : Книгоиздательское Т-во «Просвъщеніе», 1904. – 798 с.

Военный энциклопедический словарь / пред. Гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. – М. : Воениздат, 1984. – 863 с.

Военный энциклопедический словарь. – М. : Эксмо, 2007. – 1024 с.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vu.mil.gov.ua/index.php?part=article&id=1189

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agentura.com.ua/ukr/sector_secur.html

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України : Указ Президента України від 8 червня 2012 року № 389/2012

Системно-концептуальні основи діяльності у військово-технічній сфері. Книга 1. Концептуальні основи та елементи національної безпеки: під ред. Б. О. Демидова. – К., 2004. – 736 с.

Тлумачний словник української мови : / За ред. д-ра філологічних наук, проф. В. С. Калашникова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х. : Прапор, 2006. – 992 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-12-15

Номер

Розділ

ПРАВО