INCLUSIVENESS OF PERSONALITY DEVELOPMENT CENTERS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8151.2022.26.13

Keywords:

personality development center; community center; space; inclusivity

Abstract

The situation in the country in the field of inclusivity of educational and development institutions was analyzed in order to formulate the basic principles of inclusivity of the personality development center. The need to implement inclusiveness norms is substantiated so that the opportunities of people with disabilities are the same as the opportunities of people without physical disabilities. Goal. Definition and generalization of norms of inclusivity in buildings, which involve the use of people of different age groups and the possibility of determining the most rational principle of inclusivity of the center of personality development. Methodology. The following research methods were used: – empirical methods (determination of optimal conditions of mobility and stay of disabled people in personal development centers); experiment planning method (development of research topic); – theoretical methods (analysis of the experience of implementing inclusive norms in municipal buildings and the designed building based on project materials); The results. The question of the validity of the introduction of inclusiveness in the planning and regulation of spatial planning of personality development centers is highlighted. The influence of structural parts that meet the norms of inclusivity on the general appearance of the building is determined. Scientific novelty. The necessity and rationality of the implementation of inclusive standards in public buildings in general and in personality development centers in particular are substantiated. Peculiarities of modern ways to meet the needs of people with disabilities with the help of modern methods and devices, observing the norms of inclusiveness in public buildings, were studied. Practical significance. The main rules of modern construction of public and educational buildings, taking into account inclusiveness in them, have been identified. The results of the research can be used in the planning of similar buildings, and they will also be used in writing a thesis and creating a project.

Author Biography

Olha Kostiuchenko, National Aviation University

Candidate of Architecture, Associate Professor of the Department of Architecture and Spatial Planning

References

Азін В. О., Байда Л. Ю., Грибальський Я. В., Красюкова-Еннс О. В. Доступність та універсальний дизайн : навч.-метод. посіб. Київ, 2013. 128 с.

Азін В. О., Грибальский Я.В., Архітектурна доступність шкіл: навч.-метод. посіб. Київ, 2012. 88 с.

Бармашина Л.М. Універсальний дизайн як складова соціальної екології. Сучасні проблеми архітектури і містобудування: Зб. наук. праць. Київ, 348 с.

Бармашина Л.М. Комплекс архітектурно-планувальних заходів щодо вирішення пішохідно-транспортних проблем маломобільних груп населення. Сучасні проблеми архітектури і містобудування: Зб. наук. праць. Київ, 2017. Вип. 48. С. 134-140.

Ганусевич Д.Л., Ренкас А.А. Проблеми евакуації маломобільних груп населення з громадських будівель у разі виникнення пожежі. Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: зб. тез доп. ХV міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів. Львів. С. 22–23.

Гнатів М.П., Пелешко М.З. Доступність будівель та споруд для маломобільних груп населення. Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: зб. тез доп. ХV міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів. Львів. С. 25–27.

Горбань В. Б., Жезло Н. В., Хлевной О. В. Діагностика рівня знань дітьми молодшого шкільного віку правил пожежної безпеки. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Львів, 2015. С. 144-151.

Городецька М.В. Адаптація пам’яток архітектури для маломобільних груп населення: аналіз закордонного досвіду. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2016. С. 114–119.

Данова К.В., Хворост М.В., Малишева В.В. Врахування обмежень життєдіяльності осіб з інвалідністю при розрахунку часу евакуації. Проблеми надзвичайних ситуацій. Львів, 2020. С. 55-67.

ДБН В.1.1-7-2016. Пожежна безпека об’єктів будівництва. [Чинний від 2017-06-01]. Вид. офіц. Київ, 2017. 41 с. (Інформація та документація).

ДБН В.2.2-9:2018. Громадські будинки та споруди. Основні положення. [Чинний від 2019-06-01]. Вид. офіц. Київ, 2019. 43 с.

ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. [Чинний від 2019-10-01]. Вид. офіц. Київ, 2019. 177 с.

ДБН В.2.2-15:2019. Житлові будинки. Основні положення [Чинний від 2019-12-01]. Вид. офіц. Київ, 2019. 44 с.

ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

ДСТУ 8828-2019. Пожежна безпека. Загальні положення [Чинний від 2019-02-27]. Вид. офіц. Київ, 2019. 84 с.

Байда Л.Ю., Красюкова – Еннс О.В., Буров С Ю., Азін В.О., Грибальський Я.В., Найда Ю.М. Інвалідність та суспільство: навчальнометодичний посібник. Київ, 2012. 216 с.

Калініченко І. О. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Київ, 2012. С. 120–126.

Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія. Київ, 2009. 272 с.

Ніжник В., Тесленко О., Цимбалістий С., Кравченко Н. Щодо розрахунку часу евакуації дітей з шкільних і дошкільних закладів у разі пожежі. Науковий вісник: Цивiльний захист та пожежна безпека. Київ, 2016. С. 81-87.

Софій Н., Найда Ю., Маланчій В., Семко О. Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти: керівництво для тренерів : навчально-методичний посібник. Київ, 2018. 174 с.

Published

2022-12-28

Issue

Section

АRCHITECTURE AND CONSTRUCTION