Місце гравюри у творчому доробку дизайнера-графіка Миколи Стратілата

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.25.16793

Ключові слова:

етнодизайн, графіка, ілюстрація, дизайн книги, образ-тотем

Анотація

Досліджується творчий доробок професора Миколи Стратілата крізь призму етнодизайнерського світосприйняття на матеріалі його альбому “Поезія в образах”. Розглядаються попередні дослідження творчих здобутків митця. Наводяться основні факти з життя дизайнера-графіка, що безпосередньо пов’язані його розвитком як цілісної творчої особистості. Poзглядаються основні мотиви у творчості Народного художника України Миколи Стратілата. Проводиться системний аналіз символічно-образного підгрунтя, художніх засобів та технологічних особливостей, а також окремих робіт зі збірки “Поезія в образах”. Висвітлюється життєва та філософська позиція, які стали рушійною силою і роблять твори Миколи Стратілата такими самобутніми і неповторними. Підбиваються підсумки його творчих досягнень. Художником-дизайнером створено понад 500 станкових гравюр, майже 200 екслібрисів, проілюстровано близько 100 книг, він є автором акварелей, які стали знаковими в українському образотворчому мистецтві. У своїй творчості Микола Стратілат заперечує сумну дійсність не відвертим протестом, як це робили революційні шістдесятники, а утвердженням всього позитивного, доброго і гуманного в українському народі. Митець є справжнім героєм на ниві української культури та мистецтва, адже початок його творчості припадає на важкі часи радянського тоталітаризму, зневажання людяності, гідності та свободи. Творчість Миколи Стратілата отримала високу оцінку мистецтвознавців та вчених, таких, як професори Дмитро Степовик, Євген Антонович, академік Микола Жулинський, колег-художників Сергія Якутовича, Тетяни Голембієвської, Валерія Франчука та ін. Особливо Микола Стратілат відзначився, створюючи реконструкції архітектурних пам’яток України, за що і отримав почесне звання Народного художника України та нагороджений орденом святого архістратига Михаїла Української православної церкви Київського патріархату.
Мета. Визначити місце творчого внеску в український етнодизайн ХХІ сторіччя Народного художника України Миколи Стратілата та провести системний аналіз графічно-ілюстративного матеріалу з точки зору дизайну книги на прикладі його творів з альбому « Поезія в образах».
Методологія. У статті використано традиційні наукові методи історичного аналізу, порівняльного аналізу, метод системно-структурного аналізу.
Результати. Досліджено книжкову ілюстрацію Миколи Стратілата, виокремлені основні риси його творчості.
Наукова новизна. Вперше досліджується творчий доробок професора Миколи Стратілата крізь призму етнодизайнерського світосприйняття на матеріалі його альбому “Поезія в образах”.
Практична значущість. Даний матеріал може бути використаний у культурно-освітньому процесі при підготовці дизайнерів-графіків.

Біографії авторів

Христина Петрушевська, Державний університет інфраструктури та технологій

Старший викладач кафедри інформаційних технологій і дизайну

Микола Стратілат, Державний університет інфраструктури та технологій

Народний художник України, професор кафедри інформаційних технологій і дизайну

Посилання

Володимир Коваль. Фото експозиція виставки “Світе тихий, краю милий, моя Україно!”, [електронний ресурс]

Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Образ Богородиці та Ісуса Христа в українському мистецтві екслібриса: інтонування. [електронній ресурс]

Дмитро Степовик. Україна — нова епоха. Золотий фонд нації/Микола Стратілат. [електронний ресурс]

Зібрання графічних творів Стратілата Миколи Івановича. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, [електронний ресурс]

Ирина Фрыкина. Фрески и пепел. Живопись и дизайн в древних Помпеях. [електронний ресурс]

Микола Стратілат. Поезія в образах. [альбом] – Київ: Логос, 2001.

Petrushevskyi Andri, Petrushevska Natalia. Reconstruction of ancient greek painting in the context of modern digital technologies. Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. Київ, НАУ, 2021. Вип. 22. С 79-87.

Сафонова Т.В. Семіотика в екслібрисі символі-тотемі. – Молодий вчений № 12 (15) грудень, 2014 р.

Юрій Диба Лариса Купчинська Богдана Криса. Бароко в дослідженнях наукового товариства ім. Шевченка, Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія, Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=209

Ярослав Тарас. Сакральна дерев’яна архітектура України (X—XXI ст.) - ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 1 (121), 2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Номер

Розділ

02 Культура і мистецтво