Практичний досвід організації транспортного сполучення міста та аеропорту та його вплив на формування транспортно-пересадочних вузлів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.25.16786

Ключові слова:

залізничний транспорт, транспортно-пересадочний вузол, транспортна система, багатоаеропортна система, аеропорт, термінальний комплекс

Анотація

Мета дослідження полягає в проведенні аналізу закордонного та вітчизняного досвіду щодо організації транспортного сполучення між містом та аеропортом та виявленні його впливу на формування транспортно-пересадочних вузлів. У статті представлені узагальнені результати сучасного стану транспортної системи аеропорту та міста та розкрито фактори впливу транспортного сполучення на формування транспортно-пересадочних вузлів. Розглянуто напрямки вдосконалення та розвитку транспортної системи аеропортів. На основі проведеного аналізу, виведений метод вибору транспорту між містом та аеропортом на основі пасажиропотоку.
Стаття усвідомлює своє призначення, а саме представляє узагальнені результати стану транспортної системи аеропорту та міста, визначає фактори впливу на формування транспортно-пересадочних вузлів в аеропортах.
Аналіз поточного розвитку залізничного транзиту багатоаеропортних систем світових агломерацій показує, що аеропортові транспортні системи інтегровані в залізничні системи міських агломерацій і формують ефективні транспортно-пересадочні вузли, як комбінацію різних типів залізничного транспорту.
Закордонний досвід залізничного транспортну показав, що нині українські аеропорти тільки почали свій рух до рівня світового класу організації залізничних сполучень та їх інтеграції в міський та приміський транспорт.
Проведене дослідження дозволило виявити основні фактори, які впливають на формування транспортно-пересадочних вузлів в аеропортах. До них належать: наявність транзитних ліній залізничного транспорту всередині аеропорту; включення транспортної системи аеропорту до приміського та міського транспорту; різноманітність автомобільних та залізничних типів транспортних засобів (автобуси, таксі, метро, електротранспорт, монорельси).

Біографія автора

Руслан Олександрович Пустовойт, Національний авіаційний університет

Аспірант, Національний авіаційний університет, Київ, Україна,

Посилання

Абдалла И. Э. Принципы проектирования аэровокзалов аэропортов Судана: автореф. дис. канд. арх.:18.00.02. МОТКЗАИ. Москва, 1992. 21 с.

Антонов Ю. Ф. Магнитолевитационная транспортная технология / Ю. Ф. Антонов, А. А. Зайцев. — СПб. : Физматлит, 2014. 476 с.

Бычкова, А.А. Методы повышения уровня сервисного обслуживания на железнодорожных вокзалах: дисс. канд. технич. наук: 05.22.08 / Бычкова Анна Алексеевна. – Москва, Московский государственный университет путей сообщения, 2013. 144 с.

Голубев, П.В. Выбор параметров пассажирских устройств при организации пригородно-городских перевозок в узле [Текст]: дисс. канд. технич. наук: 05.22.08 / Голубев Пётр Владимирович. — Москва, 2005. 165 с.

Денисов В.В. Принципы архитектурного проектирования аэровокзальных комплексов на модульной основе. дис. канд. арх.: 18.00.02. МАИ. Москва, 2005. 189 с.

Евреенова, Н.Ю. Выбор параметров транспортно-пересадочных узлов, формируемых с участием железнодорожного транспорта: дисс. канд. технич. наук: 05.22.08 / Евреенова Надежда Юрьевна. — М, 2014. 185 с.

Евреинов Ю. Н. Объёмно- планировочные решения аэростанции и аэровокзалов местных воздушных линий: дис. канд.арх.: 18.00.02. ЗНИПИ. Київ,1965. 147 с.

Калюжный Н.А. Методика оптимизации размещения транспортно-пересадочных узлов в системе городского пассажирского транспорта: дисс. канд. технич. наук: 05.22.01 / Калюжный Николай Анатольевич. — Санкт-Петербург, 2019. 254 с.

Касім М. Б. Принципи архітектурно-планувальної організації терміналів аеропортів (на прикладі аеропортів Іраку. дис. канд. арх.: 18.00.02. КНУБА. Київ, 2019. 255 с.

Копылова, Е.В. Организация работы интермодальных транспортных систем для обслуживания пригородных пассажиропотоков в периоды предоставления «окон»: Дис. канд. технич. наук: 05.22.08 / Копылова Екатерина Витальевна. – Москва, Московский государственный университет путей сообщения, 2007. 128 с.

Леонова С.А. Методические основы выбора мест размещения транспортно-пересадочных узлов: Дис. канд. технич. наук: 05.22.01 / Леонова Светлана Александровна. — Самара, 2020. 172 с.

Пазойский, Ю.О. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте (примеры, задачи, модели, методы и решения) / Ю.О. Пазойский, В.Г. Шубко, С.П. Вакуленко. — М.: УМЦ ЖДТ, 2009. 342 с.

Парфенова К.А. Формирование архитектурно-пространственных решений международных аэровокзалов при их реконструкции: дис. кан. арх.:18.00.02. МАИ. Москва — 2005. 122 с.

Правдин, Н.В. Взаимодействие различных видов транспорта / Н.В. Правдин, В.Я. Негрей, В.А. Подкопаев. Под ред. Н.В. Правдина. – М.: Транспорт, 1989. 208 с.

Резер, С.М. Логистика пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте / С.М. Резер. М.: ВИНИТИ РАН, 2007. 516 с.

Самчук Г.О. Підвищення ефективності функціонування транспортно-пересадочних вузлів наземного міського пасажирського транспорту: дис. канд. техніч. наук: 05.22.01 / Самчук Ганна Олександрівна. – Харків, 2018. 206 с.

Anna Harrison. Principles of Experience Design for Airport Terminals. Phd thesis. Queensland University of Technology. Brisbane. 2015. 245 с.

Mihetec T., Petrovic M. & Starcevic M. Model of connecting an airport by rail – case study: the city of Zagreb / Urban Transport XVI 229. Faculty of Transport and Traffic Sciences, University of Zagreb, Croatia, 2010. 229-239 с.

Sarah N. Shuchi B. A. Novel Concept for Airport Terminal Design Integrating Flexibility.Phd thesis, Queensland University of Technology, Brisbane, 2015. 264 с.

Yongliang Wang1, and Chunfeng Wang2 Rail Transit Development Experience of World-class Multiairport System at Abroad / IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 621 (2021) 012170 / 1China Academy of Civil Aviation Science and Technology, Beijing 100028, China. 2CAAC Settlement Center, Beijing 100029, China, 2021.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Номер

Розділ

19 Архітектура та будівництво