Принципи та методи організації сенсорного саду із врахуванням відвідувачів - осіб з інвалідністю

Автор(и)

  • Зоряна Василівна Обиночна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу https://orcid.org/0000-0003-1782-5300

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.25.16784

Ключові слова:

архітектура, сенсорний сад, принципи та методи, особи з інвалідністю, доступність, інтеграція, порушення зору, порушення слуху, особи на візках-колясках, органи чуття, реабілітація в саду

Анотація

Людина завжди знаходиться у взаємодії з навколишнім середовищем та природою. У цьому контексті психологічні, фізичні та біологічні потреби людини повинні задовольнятися якнайкраще.
Сади – це унікальні форми зв’язку людини з природою. Практика створення сенсорних садів у більшості країн світу досить успішна. Науковцями доведений позитивний терапевтичний вплив сенсорних садів на організм людини.
У статті виявлено принципи та методи організації сенсорного саду із врахуванням відвідувачів, осіб з інвалідністю. До них було віднесено принцип доступності; принцип орієнтації на конкретну зону чуття; принцип рівноправного використання; принцип психо-емоційного спрямування.
Аналіз досліджень даної тематики показав, що природне середовище покращує фізичне та емоційне здоров’я людей, сенсорні сади створюють ідеальне місце для релаксації, медитації, навчання та терапії.
Розглянуто кожен із виведених автором принципів, представлені методи створення сенсорних садів для осіб з інвалідністю, а також розглянуто типологію сенсорних садів за сенсорним принципом та типом впливу на людину.
Мета дослідження полягає у виведенні принципів та методів організації сенсорного саду із врахуванням відвідувачів — осіб з інвалідністю.
Методологія. Методичний апарат, на який опирається автор під час даного наукового дослідження, ґрунтується на методі комплексного функціонально-структурного аналізу. Використаний критичний аналіз, порівняльний метод, історичний метод, комплексний аналіз чинників та факторів впливу.
Наукова новизна полягає у виявленні принципів організації сенсорного саду, враховуючи осіб з інвалідністю: осіб з порушенням зору, слуху, розладом аутистичного спектру, з ДЦП та ін.
Практична значущість дослідження має місце під час навчання в архітектурних вузах студентів-архітекторів та в майбутній професійній діяльності, а також під час організації садів на території освітніх, оздоровчих та рекреаційних закладів.

Біографія автора

Зоряна Василівна Обиночна, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури та містобудування
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,
м. Івано-Франківськ, Україна

Посилання

Баєв О. О. Місце ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва в концепції створення реабілітаційних центрів. Науковий вісник НЛТУ України, 2013. Вип. 23.9 С.34-39.

Державні Будівельні норми України. Будинки і споруди. ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Мінрегіон України, Київ, 2018. 68 c.

Довженко О. В., Юрчук О. С. Дизайн-проект сенсорного саду для розвитку учнів початкової школи з особливими освітніми потребами. Всеукр. Наук.-пр. конф. студентів, аспірантів та молодих учених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі». Чернігів, 2021р. С.85-88.

Завацький С. В., Морозова Г. О. Проєктування універсального дизайну соціального середовища для дітей з особливими освітніми потребами засобами ландшафтної архітектури. Вісник CHNPU ім. Т. Г. Шевченка. Вип.6 (162). Чернігів: НУЧК, 2020. С. 54–59.

Ковальська Г. Л., Обиночна З. В. Особливості плануючої організації сенсорного саду при реабілітаційних центрах. Архітектурний вісник КНУБА: наук.-вироб. збірник. Київ, 2019. Вип. 17-18. С.290-299.

Косик О. І., Гуцаленко У. Ю. Топіарні сади в сучасній ландшафтній архітектурі. Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. Садово-паркове мистецтво. К.: НАУ, 2021. Вип. 23. С. 135-140. doi: 10.18372/2415-8151.24.16301

Косик О. І. Основи Ландшафтної архітектури. / Косик О.І., Гнатюк Л.Р. Основи Ландшафтної архітектури. / Гнатюк Л.Р //– К.: Компринт, 2020. – 390 с.

Кузнецова І. О., Чередниченко Ю. А. Сенсорний дизайн: визначення засобів створення. Теорія та практика дизайну. Технічна естетика. Вип. 8. 2015 р., 164-169c.

Кучерявий В. П. Озеленення населених місць: Підручник / В.П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2005, 456 с.

Крижановська Н. Я. Основи ландшафтної архітектури та дизайну: підручник. Харків. нац. ун-т міськ. госпва ім. О. М. Бекетова. Харків, 2019. 348 с.

Пащенко Г. В. Особливості проектування парків для сліпих людей та людей з вадами зору. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» No 1. С.516-520. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.02.2021.109

Пащенко Г. В. Ландшафтне проектування саду для сліпих та людей з дефектами зору. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. ХДАДМ. 2012. №1. С.158-160.

Трошкіна О.А., Вент О.В. Особливості організації ландшафтного середовища закладів вищої освіти в сучасних умовах. Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. К.: НАУ, 2020. Вип. 21. С.80-88. doi:10.18372/2415-8151.21.15064

Тягній К. В., Лещенко О. Ю. Фітодизайнологія у формуванні садів для людей з обмеженими можливостями зору. Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, збереженні та охороні рослинного світу : Матеріали міжн. наук.-пр.конф.– Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. С. 198-200.

Ярыгина, А. А. Сенсорный сад как інструмент реабилитации / А. А. Ярыгина, А. И. Довганюк // Вестник ландшафтной архитектуры. – 2015. – №6. – С.150-153.

B. Gülgün, İ. Öztürk, K.Yazici. (2020). Sensory gardens: design criteria and case studies. International Symposium for Environmental Science and Engineering Research (ISESER)Manisa, Turkey, July 04-05. Рр. 134-140.

Dolenc, N., and Žiković, R. G., and Knežević, R., 2012,“Analysis of the Touristic Valorization of Maksimir Park in Zagreb (Croatia)”, Turizam, 16(3), pp. 88-101.

H. Hussein. The influence of sensory gardens on the behaviour of children with special educational need. AsiAn JournAl of EnvironmEnt-BEhAviour studiEs, volumE 2, no.4, JAnuAry 2011. р.77-93.

H. Suleiman, B. Gülgün, K. Yazici.The effects of color choosing in materials on landscape project designs. International Symposium for Environmental Science and Engineering Research (ISESER) Tirana, Albania. June 11-13, 2021. P. 52-59.

Yazici, K. and Temizel, S., 2020, Kentsel Peyzaj Tasarımlarında Aydınlatma Donatı Elemanlarının Kullanımı Yozgat Spor Vadisi Örneği. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(4), 952–971

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Номер

Розділ

19 Архітектура та будівництво