Історичні передумови виставкової діяльності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.24.16294

Ключові слова:

історія, передумови, розвиток, промислова виставка, технології, міжнародна виставка, Кришталевий палац, промисловість, економіко-соціальний розвиток

Анотація

У статті розглянуто та досліджене місце проведення Великої міжнародної виставки, твори мистецтва та вироби, зібрані на виставці. Вплив та роль Великої виставки в економічному, соціальному розвитку Англії. Досліджено подальші історичні передумови розвитку виставкової діяльності.
Актуальність теми. За своєю формою павільйон, виконаний із збірно-розбірних конструкцій, нагадував Багатопрогоновий базиліку зі скляною полуциркульной дахом над середнім прольотом. Будівля, назване пізніше Кришталевим палацом, стало архітектурним шедевром епохи і докладно описано в спеціальній літературі.
Мета. Дослідити історичні передумови виставкової діяльності
Методологія. Завдяки методам дослідження та аналізу проведення Великої міжнародної виставки з’ясовано мету створення великої міжнародної промислової виставки та роль іх. Аналіз був проведений на основі вивчення історії створення першої промислової виставки в Кришталевому палаці та подальшого розвитку виставок. Аналіз принципів, які використовувались при створені Великої виставки і надалі в проведенні виставок.
Результати. Дослідження історії проведення Великої міжнародної виставки.Роль та зачення виставки на розвиток промисловості та архітектури .
Наукова новизна полягає в комплексному розгляді становлення та розвитку промислової виставки та принципів створення

The article considers and investigates the venue of the Great International Exhibition, works of art and products collected at the exhibition. The influence and role of the Great Exhibition in the economic and social development of England.
Relevance of the topic In its form, the pavilion, made of prefabricated structures, resembled a multi-span basilica with a glass semicircular roof over the middle span. The building, later called the Crystal Palace, became an architectural masterpiece of the era and is described in detail in special literature.
Goal. Investigate the historical background of the exhibition
Methodology. The methods of research and analysis of the Great International Exhibition clarify the purpose of the large international industrial exhibition and their role. The analysis was conducted on the basis of studying the history of the first industrial exhibition in the Crystal Palace and the further development of exhibitions. Analysis of the principles used in the creation of the Great Exhibition and later in the exhibitions.
Results. Research of the history of the Great International Exhibition. The role and beginning of the exhibition on the development of industry and architecture.
The scientific novelty lies in a comprehensive consideration of the formation and development of the industrial exhibition and the principles of creation.

Посилання

Джон, Р. Дэвис. Великая выставка [Текст] / Джон Р. Дэвис. - Саттон: Страуд, 1999. - 238 с

Достоєвський Ф.М. Брати Карамазови 1878-1880 року. - Санк-Петербург.

Іноземцева, І. Е. Всесвітні універсальні віставки: дис. ... канд. культурології / І. Є. Іноземцева. - Електрон. текстові дан. - Челябінськ, 2011 року.

Коновалова Н. Орельська О. Кришталевий палац.1851./ Коновалова -2008.-4 с.

Мезенин Н. А. Парад всемирных выставок. — М.: Знание, 1990—160 с.

Новік Г.В. Три підходи до формотворення металевих конструкцій як засобів виразності інтер`єра в період з кінця ХVІІ - до початку ХІХ ст. / Г.В. Новік // Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць / Технічна естетика – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 10. – С.102-110.

Підгрушний Г. П. Виставкова діяльність та її значення як інструменту регіонального розвитку/ Г. П. Підгрушний, В. О. Пекар, О. О. Денисенко. // Український географічний журнал. – 2009. – № 1. –С. 41-49.

Електронний ресурс: сайт Archive.org Режим доступу: https://web.archive.org/web/20120407022601/ /TheStoryOf/GreatExhibition/TheGreatExhibitionof1851.aspx

Шпаков, В. Н. Історія Всесвітніх виставок [Текст] / В. М. Шпаков. - М.: зібрано, 2008. - 384 с.

[Електронний ресурс]: сайт Learn.ua Режим доступу: https://studopedia.ru/9_99599_.html

[Електронний ресурс]: сайт: Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=35216443

У. Теккерей. Ярмарка марнославства. 1847р.

Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 1 / В. В. Стасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 427 с.

Чернишевський М.Г., «Що робити?» 1863р., журнал Сучасник

Чернишевський М.Г., «Що робити?» книга 1867р.

Хомяков А.С. Аристотель и всемирная выставка. Полное собрание сочинений. Том 1. М., Изд.: «Университетская типография», 1900. -417 с. [Текст] URL:

http://dugward.ru/library/homyakov/homyakov_aristotel_i.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-22

Номер

Розділ

02 Культура і мистецтво