Принципи формування внутрішнього простору виставкових приміщень арт-центрів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.24.16293

Ключові слова:

Арт-центр, мистецький центр, мистецтво, арт, дизайн інтер’єру, дизайн середовища, проєктування, розробка дизайну, внутрішній простір, дизайн приміщення, дизайн-рішення, інтер’єр, формування середовища

Анотація

В статті розглянуто проблематику формування внутрішнього простору будівлі призначеної для розташування в ній арт-центру. В ході дослідження було виявлено вплив майбутнього призначення приміщення на особливості його проєктування. Досліджено вагомість сучасного мистецтва у житті людини через розкриття функцій мистецтва як такого. Наведено рекомендації щодо проєктування освітлення для приміщень-арт центрів. Надано основну характеристику приміщень у яких найбільш доцільним буде розташування виставкових залів. Було проведено порівняння внутрішніх просторів двох центрів сучасного мистецтва, обидва з яких розташовані у Києві.
Мета. Метою роботи є виявлення основних принципів формування внутрішнього простору арт-центрів, спираючись на технічні та естетичні особливості презентації витворів сучасного мистецтва.
Методологія. У даній статті послідовно було використано наступні теоретичні методи: наукометричний метод (аналіз вітчизняного та закордонного досвіду проєктування та будівництва досліджуваного об’єкту по літературним джерелам).
Результати. Виявлено основні принципи формування внутрішнього простору арт-центрів, до них належать: грамотна розробка світлового дизайну (або дизайну освітлення), проектування інженерного обладнання та індивідуальна робота з кожним експонатом.
Наукова новизна. В даній статті вперше було виявлено особливості формування простору арт-центрів спираючись на реальні приклади взаємодії мистецтва з дизайном внутрішнього простору будівлі.
Практична значущість. Оцінено сучасний стан висвітлення проблематики проєктування арт-центрів. Визначено вплив сучасного мистецтва як такого на формування інтер’єру мистецького центру.

The article deals with the problems of forming the internal space of a building intended to be a location for an art center`s exhibition placement. In the course of the study, the influence of the future purpose of the premises on the features of its design was revealed. The importance of contemporary art in human life through the disclosure of the functions of art itself is investigated. Recommendations for the design of lighting for art centers are presented in the article. The main characteristics of the premises in which the location of the exhibition halls will be most appropriate are provided. The author made the comparison of the interior spaces for two centers of contemporary art. Both of them are located in Kiev.
Aim. The aim of the article is to identify the basic principles of formation of the art center`s internal space, based on the technical and aesthetic features of the presentation of contemporary art works.
Methodology. The following theoretical methods were used in this article: scientometric method (analysis of domestic and foreign experience in the design and construction of the object under study according to literary sources).
Results. The basic principles of formation of the art center`s internal space have been identified, these include the competent development of lighting design.
Scientific novelty. In this article, for the first time, the principles of the formation of the space of art centers were discovered, relying on real examples of the interaction of art with the design of the interior space of a building.
Practical significance. The current state of illumination of the design of art centers was assessed. The influence of contemporary art as such on the spacious formation of the interior of the art center is determined.

Посилання

Foster H., Krauss R. Bois Y., Benjamin H.D., Joselit B., Joselit D., Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, New York, Thames and Hudson, 2005;

«Art Now. Vol 3» Издательство Taschen, 2000. ISBN: 978-3-8365-0511-6

Evans, G. (2001) ‘Amenity planning and the arts centre’, Chapter 4 of Cultural Planning: an urban renaissance? London, Routledge.

PinchukArtCentre. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/PinchukArtCentre;

Андреева Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины ХХ — начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007. — 488 с.: ил. ISBN 5-352-01984-5

Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. / Калугина Т.П. -2е изд. – СПб: Петрополис, 2008. – 244 с.

Кликс Р.Р. Художественное проектирование экспозиций/ Р.Р. Кликс М.: Высшая школа 1978. – 368 с.

Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм». Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960—1990-х гг. СПб., Алетейя, 2007. 376 с.

Штейн С.Ю. Онтология «современного искусства» // Артикульт. 2017. 27(3). С. 55-72. DOI: 10.28995/2227-6165-2017-3-55-72

Щепетков Н.И. Световой дизайн города. — М.: Архитектура, 2006. ISBN 5-9647-0103-5

Арт-центр. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Арт-центр.

Галишич, Р.Я., and О. Б. Лінда. «Сучасний досвід проектування арт-центрів.» Містобудування та територіальне планування 51 (2014): 51-56

Заїка, Г. «Галерейна справа в україні: сучасний стан та перспективи розвитку.» Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство (2019): 165 с.

Захарова, О. А. «Мистецькі галереї та центри в умовах сучасного арт-ринку.» ScienceRise 3 (1) (2014): 72-77 с.

Костюченко О.А. Особливості дизайну експозиційних просторів у арт-центрах // Теорія та практика дизайну. 2017. С. 128.

Малахов В.А. Мистецтво // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наукова думка, 2009. — Т. 6 : Ла — Мі. — С. 668. — 784 с. : іл. — ISBN 978-966-00-1028-1.

Модерне і сучасне мистецтво. Чи потрібен пошук нових дефініцій?. ART Ukraine. URL: //https://artukraine.com.ua/a/moderne-i-suchasne-mistectvo-chi-potriben-poshuk-novikh-definiciy/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-22

Номер

Розділ

02 Культура і мистецтво