Східні витоки в європейській архітектурі і мистецтві кінця ХІХ-початку XX століть і сучасні тенденції

Автор(и)

  • Пен Чан Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, Україна
  • Андрій Юрійович Дмитренко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Полтава, Україна,

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.22.15402

Ключові слова:

східні витоки, китайська та японська культура, європейська архітектура та мистецтво, декорування, спрощення форм, запозичення, трансформація форм, колористичне вирішення, угнуті дахи, символізм, даосизм, буддизм

Анотація

Мета:  дослідити вплив східних культур (китайської, японської) на стилістику європейської архітектури ХVІІІ – початку ХХ століть. Це дозволить аргументувати, чому не можна вважати стиль шинуазрі буквальним повторенням китайських культурно-мистецьких і архітектурних традицій і визначити, як по-різному впливали на європейську культуру Китай і Японія.Методологія. Застосовано наукові методи історичного аналізу та порівняльного аналізу. Результати. Визначено, що захоплення західноєвропейською цивілізацією східними культурами розпочалось ще наприкінці ХVІІ століття – спочатку це було тотальне захоплення китайською культурою, а з середини ХІХ століття – японською та мавританською, арабською, перською. Аргументовано, що популяризації східних культур серед західноєвропейського загалу сприяло видання історичних романів, присвячених Давньому Єгипту, Середньовіччю, Арабському Сходу. Через мистецькі твори захоплення екзотичними культурами поширилось на архітектуру, дизайн, елементи декору. Особливу увагу звернуто на стилістичну специфіку європейської архітектури і мистецтва на рубежі ХІХ– ХХ століть, визначено, що ключову роль в поширенні східних традицій відіграли митці Західної Європи – художники, поети, прозаїки, оскільки ці тенденції в мистецтві проявились раніше, ніж в архітектурі.Наукова новизна. Доведено, що захоплення Китаєм і китайськими традиціями відчувалось сконцентровано до ІІ половини ХІХ століття, коли внаслідок археологічних розкопок Трої, розкопок в Єгипті, відкриття світу Японії і налагодження торгівлі воно дещо послабшало, поступившись місцем японським та азійським впливам, впливам стародавньої романської архітектури. Водночас в історизмі й модерні відбувається певне поєднання китайських і японських впливів, що особливо помітно в декоративному оздобленні. Наведено в якості доказу захоплення китайськими традиціями на рубежі ХІХ–ХХ століть зведення в 1890 році в Москві Чайного магазину Перлова на М’ясницькій вулиці, в стилі шинуазрі, з поєднанням структури типового прибуткового будинку й елементів традиційної китайської архітектури. Практична значущість. У результаті доведено, що традиційна архітектура демонструвала консервативність, і це свідчило про наявність  властивої Китаю спадкоємності архітектурно-мистецьких традицій. Давню китайську архітектуру визначають у світі за такими рисами: специфічні силуети споруд з традиційними угнутими дахами і покрівлею з черепиці, запровадження кольорових декорованих стовпів, ширм, перенасичена деталізація, поширене застосування складного різьбленого профілю, символічний зміст сюжетів розписів, похідних від доісторичних часів, і також поліхромії, де кожний колір отримав конкретне змістове значення (базовими кольорами були червоний, золотий, синій, зелений і білий). Це відкриває шлях до застосування цих принципів у сучасному дизайні Китаю.

Біографія автора

Андрій Юрійович Дмитренко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Полтава, Україна,

Доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри архітектури та містобудування

Посилання

Вещь в японской культуре (сост. Н. Г. Анарина, Е. М. Дьякова). Москва, 2003. 252 с.

Виноградова Н. А., Николаева Н. С. Малая история искусств. Искусство стран Дальнего Востока. Москва, 1979. 374 с.

Власов В. Шинуазри. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. Т.1. Санкт-Петербург, 2010. С. 564–567.

Денике Б. П. Япония (под ред. И. Маца). Москва, 1935. 103 с.

Древний Китай (энциклопедия). Пер. с англ. Д. Р. Коган. Москва, 2007. 44 с.

Ивашко Ю., Ли Шуань. Модерн Западной Европы, Украины и Китая: пути трансформации и имплементации. Киев, 2015. 152 с.

Катаев В. П. Алмазный мой венец. Москва, 2016. 576 с.

Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна. Особняки и доходные дома. Санкт-Петербург, 2017. 576 с.

Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна. Общественные здания. Книга первая. Санкт-Петербург, 2016. 592 с.

Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна. Общественные здания. Книга вторая. Санкт-Петербург, 2019. 544 с.

Кириков Б., Ивашко Ю. «Северный» модерн Петербурга, Киева и Харькова. Будмайстер. Київ, 2013, №4. С. 4–7.

Кириллов В. В. Архитектура «северного модерна». Москва, 2001. 110 с.

Конрад Н. И. Очерк истории и культуры средневековой Японии. Москва,1980. 143 с.

Лисовский В. Г. Стиль модерн в архитектуре. Санкт-Петербург, 2013. 480 с.

Лисовский В. Г. Стиль модерн: проблема идентификации и систематизации наследия. Архитектура эпохи модерна в странах Балтийского региона. Санкт-Петербург, 2014. С. 9–15.

Лоу Чинси. 10 этюдов по китайской архитектуре. Москва, 2009. 208 с.

Мыслители древнего и средневекового Китая. Сост. Г. Остапченко. Москва, 2005.

Нащокина М. В. Московский модерн. Москва, 2003. 560 c.

Николаева Н. С. Декоративное искусство Японии. Москва,1972. 175 с.

Николаева Н. С. Художественная культура Японии ХVІ столетия. Москва,1986. 240 с.

Фремптон К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития. Перевод с английского: Е. А. Дубченко, В. Л. Хайт (ред.). Москва, 1990. 535 с.

Chinese pavilions. Text and photos by Qin Li. China Architecture and Building Press, 2019. 96 p.

Ivashko Y., Kuzmenko T., Li S., Chang P. The influence of the natural environment on the transformation of architectural style. Scientific Journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies Landscape Architecture and Art, 2020, Vol. 15, No 15, рр.101-109

Orlenko M., Dyomin M., Ivashko Y., Dmytrenko A., Chang P. Rational and aestetic principles of form-making in traditional Chinese architecture as the basis of restoration activities

International Journal of Conservation Science 2020, Volume 11, Issue 2, p. 499-512.

Prager H. G. Tsingtau / Qingdao: Deutsches Erbe in China. Graz, 2011. 252 p.

Sadowski L. Architektura europejska w Chinach od połowy XIX wieku do 1937 roku. Sztuka Dalekiego Wschodu. Studia. Warszawa, 2008. P. 145–154.

Wang C. Fifty Old Constructions in Quingdao. Quingdao, 2008. 114 p.

Yuan B. German architecture in Oingdao. Beijing, 2009, 415 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті